Sibbo kommuns projekt för deltagande budgetering har avslutats – projektet #MittSibbo får snart en fortsättning!

 

– För projektet inom deltagande budgetering har i år 20 000 euro reserverats. I år samlas idéer av invånarna in från ett mer avgränsat område, inte från hela kommunen, och enligt plan ska fler idéer genomföras inom ramen för budgeten, säger projektchef Jere Loikkanen.

Projektet för deltagande budgetering 2023 startar under de närmaste veckorna, och mer detaljerad information om projektet och dess genomförande offentliggörs inom kort.

I fjol lämnade kommuninvånarna in över 140 idéer och gav över 600 röster i projektet för deltagande budgetering

Ett varmt tack till Sibboborna för deltagandet i projektet #MittSibbo år 2022! Under projektet fick invånarna ta fram idéer med utvecklingsförslag för deras näromgivning och slutligen rösta på sina favoriter bland totalt 45 idéer. Så gott som alla vinnande idéer har nu genomförts, och några av idéerna kommer att slutföras under våren 2023.

För projektet #MittSibbo år 2022 hade Sibbo kommun delats in i nio olika områden för deltagande budgetering, för vilka en total budget på 70 000 euro hade reserverats. Kommuninvånarna lämnade in över 140 idéer för utveckling av den sociala gemenskapen, välbefinnandet och trivseln i bostadsområdena – antalet röster i omröstningen av idéerna uppgick till över 600.

Du hittar mer information om röstningsresultatet och de av invånarnas idéer som på olika håll i kommunen genomförts inom ramen för projektet #MittSibbo år 2022.

Senast uppdaterad 07.02.2023