Sibbo kommuns deltagande budgetering är åter här – i år samlas idéer för att tillfälligt liva upp tomma tomter

Deltagande budgetering är ett verksamhetssätt som förenar ekonomi och demokrati och där invånarna har möjlighet att skapa idéer och rösta om hur en viss del av kommunens budget ska användas.

I den deltagande budgeteringen 2024 får Sibboborna komma med idéer och rösta om tillfälliga utvecklingsåtgärder som ökar trivseln på tomma tomter i Nickby och Söderkulla.

Tomten som ska utvecklas i Nickby ligger på platsen där den tidigare busstationen fanns på adressen Stora Byvägen 30, medan tomten som blir ledig för utveckling i Söderkulla finns på adressen Lärdomsvägen 6 och väntar på att rivningen av Lärdomsvägens skolcentrum ska slutföras under sommaren. Båda tomterna kommer att stå tomma under en period på ett till flera år. Nya bostäder har planerats på båda tomterna.

Idéerna som sökes kan på ett mångsidigt sätt omfatta vad som helst som invånarna anser vara nödvändigt och viktigt, exempelvis enskilda saker eller verksamhet, såsom evenemang. Som vanligt har idéerna en vid ram, så att så många genomförbara idéer som möjligt kan erhållas från invånarna.

Om invånarna önskar exempelvis fysiska konstruktioner eller redskap på tomterna, strävar kommunen efter att hitta möjligheter till fortsatt användning av dem vid andra lämpliga platser i kommunen när byggandet av tomterna påbörjas.

Den deltagande budgeteringen genomförs i fyra skeden

Projektet för deltagande budgetering 2024 startar i mars och genomförs i fyra skeden: idékläckningsskedet, utvärderingsskedet, omröstningen och genomförandet av idéerna. Projektet förväntas vara färdigt i sin helhet i slutet av året.

Av de idéer som fått flest röster genomförs 1–2 på tomterna med den budget som reserverats för projektet i den ordning som röstresultatet bestämmer. Antalet idéer som genomförs på tomterna påverkas till exempel av idéernas kostnadskalkyler och tomternas utrymmesbegränsningar.

Enligt plan ska genomförandet av de idéer som kommuninvånarna valt inledas så snart som möjligt efter att röstningsresultatet är klart. På tomten i Söderkulla inleds genomförandet av idéerna genast när arbetet med att riva skolcentret är slutfört.

Så här lämnar du en invånaridé

Projektets idékläckningsskede äger rum under tiden 4.3–24.3.2024. Du kan skicka in en eller flera idéer från och med måndagen den 4 mars genom att fylla i ett elektroniskt formulär eller genom att fylla i ett pappersformulär på SibboInfos kundbetjäningsställen (Nickby och Söderkulla) med start tisdagen den 5 mars.

SibboInfo Söderkulla ligger på övre våningen i S-markets byggnad på adressen Amiralsvägen 2. SibboInfo Nickby betjänar i huvudbibliotekets lokaler på adressen Norra Skolvägen 2.

I idékläckningsskedet kan alla invånare, föreningar och samfund i kommunen lämna in idéer. Alla är välkomna att delta i idékläckningen och utvecklingen!

Du kan bekanta dig i detalj med projektet på webbplatsen Sibbo bygger och utvecklar under denna länk.

 

 

 

Senast uppdaterad 04.03.2024