#MunSipoo24 – osallistuva budjetointi

Liikkumis- tai virkistymismahdollisuuksia, kulttuuria tai kenties jotain muuta toimintaa? Kerro se meille ja äänestä ehdotetuista ideoista mieluisimpia! #MunSipoo24 on avoin kaikille sipoolaisille, ja kaikkia kannustetaan osallistumaan!

Vuoden 2024 osallistuvan budjetoinnin -hankkeessa kehitetään asukasideoiden pohjalta väliaikaisesti tyhjillään olevien tonttien viihtyisyyttä Nikkilässä ja Söderkullassa.

Sipoolaiset äänestivät 13.–27.5. välisenä aikana ahkerasti ja antoivat yhteensä 472 ääntä toteutettavaksi toivomilleen asukasideoille. Äänestystuloksen perusteella toteutettavaksi asukasideaksi Nikkilässä etenee ’’Asukaspuisto A’’  ja Söderkullassa ’’Ulkokuntoilulaitteet’. Äänestystulos on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan alla olevan painikkeen takaa.

Isot kiitokset kaikille osallistuvaan budjetointiin osallistuneille!

Osallistuva budjetointi (osbu) on talouden ja demokratian yhdistävä toimintatapa, jossa asukkaat pääsevät ideoimaan ja äänestämään, mihin tietty osa kunnan budjetista käytetään. Osallistuva budjetointi on tapa, jolla pyritään kasvattamaan yhteisöllisyyttä ja rohkaisemaan asukkaita osallistumaan paikalliseen päätöksentekoon.

Yhdyskunnan ja ympäristön toimialan käyttötaloudesta on varattu 50 000 euron määräraha hankkeen toteutukseen vuoden 2024 aikana. Tekninen valiokunta päätti tammikuun kokouksessa kohdentaa hanke kahden tyhjän tontin tilapäiskehittämiseen. Tyhjät tontit ovat Nikkilässä entisen Nikkilän linja-autoaseman tontti Isolla Kylätiellä sekä Söderkullassa purettavan Opintien koulukeskuksen osan kohdalle syntyvä tyhjä tontti.

Keskeisillä paikoilla sijaitsevien kohteiden kehittämisellä tavoitellaan asuinalueiden elävöittämistä ottamalla tyhjillään olevat tontit kuntalaisten hyötykäyttöön. Molemmat kohteet ovat vuodesta muutamaan vuoteen tyhjillään. Kummallekin tontille on kaavoitettu uusia asuntoja.

Mikäli kohteisiin tullaan toteuttamaan asukkaiden toiveesta esimerkiksi joitakin fyysisiä rakennelmia tai välineistöä, pyritään niille löytämään jatkokäyttömahdollisuuksia muissa soveltuvissa kohteissa tonttien rakentamisen käynnistyessä.

Aluerajaus: #MunSipoo24

Vuoden 2024 osallistuvassa budjetoinnissa sipoolaiset pääsevät ideoimaan ja äänestämään Nikkilässä ja Söderkullassa sijaitseville tyhjillään oleville tonteille toteutettavista viihtyisyyttä lisäävistä väliaikaisista kehittämistoimenpiteistä.

Nikkilän kehityskohde sijaitsee puretun entisen linja-autoaseman paikalla osoitteessa Iso Kylätie 30. Söderkullassa kehityskohteeksi vapautuva tyhjä tontti on osoitteessa Opintie 6. Koulukeskuksen purkutöiden aikataulu varmistuu kevään aikana, mutta purkutyöt on suunniteltu toteutuvan kesän 2024 aikana.

Söderkullan kehityskohde kartalla

Nikkilän kehityskohde kartalla

Osallistuvan budjetoinnin vaiheet ja aikataulu

 

Vuoden 2024 osallistuvan budjetoinnin hanke toteutetaan maaliskuusta alkaen neljässä osavaiheessa: ideointivaihe, arviointivaihe, äänestys ja ideoiden toteutus.

1. Ideointivaihe: 4.3.–24.3.2024

Kaikille kuntalaisille avoin ideoiden keräys järjestetään 4.–24.3.2024 välisenä aikana.

Ideoita voi jättää maanantaista 4.3. alkaen sähköisen lomakkeen kautta tai täyttämällä paperisen kyselylomakkeen SipooInfo -asiakaspalvelupisteissä (Nikkilässä ja Söderkullassa) tiistaista 5.3. alkaen.

SipooInfo Söderkulla sijaitsee S-marketin yläkerrassa osoitteessa Amiraalintie 2. SipooInfo Nikkilä palvelee puolestaan samoissa tiloissa pääkirjaston kanssa osoitteessa Pohjoinen Koulutie 2.

Osallistuvassa budjetoinnissa ei ole ikärajaa ja kaikenikäisiä kannustetaan osallistumaan hankkeeseen. Ideoita voi jättää yhden tai useampia suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Jokainen idea tulisi kuitenkin jättää omanaan.

Idea voi olla esimerkiksi jotain konkreettisia ulkokalusteita tai -välineitä tai jotain toimintaa tai tapahtumia. Ideoi vapaasti ja kerro se meille! Ideoille on annettu tuttuun tapaan väljähköt raamit, jotta asukkailta saadaan mahdollisimman monta toteutuskelpoista ideaa.

Ideoiden arviointivaiheen läpäisemiseksi ehdotuksen tulee täyttää mahdollisimman hyvin hanketta varten laaditut ideoiden arviointikriteerit. Oma idea kannattaa pyrkiä kuvaamaan mahdollisimman tarkasti. Vain arviointikriteerien mukaiset ideat voivat edetä äänestykseen.

2. Arviointivaihe: huhtikuu 2024

Ideahaun päättymisen jälkeen kunnan asiantuntijoista koostuva arviointiryhmä käy läpi kaikki saapuneet ehdotukset ja varmistaa niiden toteutusmahdollisuudet.

Arviointiryhmä voi tarvittaessa yhdistellä samankaltaisia ideoita ja tehdä ideoihin pieniä tarkennuksia/muokkauksia äänestystä varten. Esimerkiksi kustannuksiltaan hyvin pieniä ideoita voidaan kehittää asukkaita paremmin palveleviksi laajemmiksi kokonaisuuksiksi tai vaihtoehtoisesti hankalasti toteutettavia ideoita voidaan karsia toteutuskelpoiseen muotoon.

Äänestysvaiheeseen eteneville ideoille määritellään alustava kustannusarvio ja mahdollinen toteutusaikataulu. Tarkoitus on, että äänestykseen etenevät kaikki arviointikriteerit täyttävät toteutuskelpoiset ideat.

Arviointikriteerien vastaiset ideat karsitaan tässä vaiheessa. Jokaiselle arviointiryhmän hylkäämälle idealle laaditaan perustelut, jotka julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Ideoiden arviointivaiheessa hylätyt ideat perusteluineen löytyvät tämän linkin takaa. 

3. Äänestys: toukokuu 2024

Eniten ääniä saaneita ideoita toteutetaan molemmissa kohteissa noin 1–2 kappaletta äänestystuloksen määräämässä järjestyksessä. Kohteissa toteutettavien ideoiden lukumäärään vaikuttavat esimerkiksi ideoiden kustannusarviot ja tonttien tilarajoitteet.

Äänestysvaiheessa jokainen sipoolainen voi osallistua kertaalleen ideoiden äänestykseen.

Äänestää voi sähköisen lomakkeen kautta tai täyttämällä paperisen äänestyslomakkeen SipooInfo asiakaspalvelupisteissä Nikkilässä ja Söderkullassa.

Asukasidea (Nikkilä)

Idean budjetti

Äänimäärä

Asukaspuisto A

25 000 €

70

Tekniikkarata pyöräilyyn ja pyöränhuoltopiste

7 000 €

65

Asukaspuisto B

12 500 €

52

Pöytätennispöydät

6 000 €

36

Asukasidea (Söderkulla)

Idean budjetti

Äänimäärä

Ulkokuntoilulaitteet

25 000 €

48

Asukaspuisto A

25 000 €

40

Tekniikkarata pyöräilyyn ja pyöränhuoltopiste

7 000 €

34

Frisbeegolf-puttiparkki

5 000 €

34

Rantalentopallokenttä

6 000 €

32

Asukaspuisto B

12 500 €

31

Liikuntavälineet

3 000 €

22

Pöytätennispöydät

6 000 €

8

Äänestystuloksen perusteella toteutettavaksi asukasideaksi Nikkilässä etenee ’’Asukaspuisto A’’ (70 ääntä) ja Söderkullassa ’’Ulkokuntoilulaitteet’’ (48 ääntä).

Nikkilän osbu-kohteen elävöittämisen kohtalo ratkesi lopulta viiden äänen erolla asukaspuiston hyväksi, kun ’’Tekniikkarata pyöräilyyn ja pyöränhuoltopiste’’ -idea jäi niukasti toiseksi (65 ääntä). Kunta tarkentaa henkilökunnan kesken Nikkilän osbu-kohteeseen toteutettavan asukaspuiston yksityiskohtia ennen idean toteutusvaiheen käynnistämistä.

Söderkullan osbu-kohteeseen asukkaat äänestivät uudet ulkokuntoilulaitteet kahdeksan äänen erolla toiseksi yltäneeseen vastaavaan asukaspuistoideaan (40 ääntä). Rahalla hankitaan kohteeseen muutamia laadukkaita ulkokuntoilulaitteita, jotka on tarkoitus siirtää tulevaisuudessa toisaalle liikuntapalveluiden parhaaksi katsomaan paikkaan Opintien tontin rakentumisen käynnistyessä.

 

4. Ideoiden toteutus: Vuoden 2024 aikana

Äänestyksen voittaneiden asukasideoiden toteutus on tarkoitus käynnistää kesän aikana ja tavoitteena on saada molemmat osbu-kohteet asukkaiden käyttöön alkusyksyyn mennessä. Ulkokuntoilulaitteet voidaan sijoittaa Söderkullan osbu-kohteelle aikaisintaan Opintien koulukeskuksen purku-urakan valmistuttua kokonaisuudessaan. Purku-urakan valmistumisen takaraja on heinäkuun 2024 loppuun mennessä, mutta purkutyöt ovat mahdollisesti valmistumassa etuajassa.

Kunta vastaa äänestystuloksen perusteella valikoituneiden ideoiden toteutuksesta. Ideoiden toteutuksessa voidaan tehdä yhteistyötä yhteisöjen, yritysten tai asukkaiden kanssa.

Käytössä olevaa hankebudjettia voidaan kohdentaa kehitettävien tonttien välillä äänestystuloksen mukaan.

Asukasideoiden arviointikriteerit

Toteutettavan idean tulee

  • olla hankkeen yleisten tavoitteiden mukainen lisäten alueen viihtyisyyttä.
  • noudattaa Suomen lakia ja olla yleisesti hyväksyttävä.
  • olla kunnan toimivallassa.
  • olla yleishyödyllinen, eli sen on hyödynnettävä suurempaa ryhmää kuntalaisia.
  • olla vaatimatta jatkuvia suuria ylläpitokustannuksia tai pitkäaikaista henkilöstöresurssia.
  • olla mittasuhteiltaan riittävän pienimuotoinen, jotta se on mahdollista toteuttaa tontin alueelle.
  • olla ketterästi toteutettava, sillä ideat on tarkoitus toteuttaa kuluvan vuoden aikana.
  • olla asukkaille maksuton ja ei-kaupallista toimintaa.
  • olla voimassa olevan kaavan tai kunnan muiden voimassa olevien päätösten mukainen.
  • olla kustannusarvioltaan korkeintaan 20.000 euroa.

Lisätietoja:

Jere Loikkanen, Suunnittelija, jere.loikkanen (at) sipoo.fi

Seuraa meitä Sipoo rakentaa ja kehittää Facebookissa!