Sibbo kommun upphäver en del av coronabegränsningarna 3.5.2021

 

– Pandemiläget i Finland och HUS-regionen visar tecken på att lugna ner sig och även i Sibbo har antalet smittfall sjunkit. Därför anser vi det möjligt att börja stegvis upphäva begränsningarna. Det är viktigt att börja med att upphäva begränsningarna som påverkar unga och barn, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Årskurserna 7–9 inom den grundläggande utbildningen samt undervisningen på andra stadiet återgår i sin helhet till närundervisning måndagen den 3 maj. Fram till dess fortsätter den nuvarande turvisa när- och distansundervisningen. Rekommendationen om munskydd som redan tidigare gäller eleverna och hela personalen i läroverk på andra stadiet, högstadier och årskurs 6 i lågstadier är fortfarande i kraft.

Samtidigt höjs deltagarantalet inom grupphobbyverksamhet utomhus som ordnas för unga i åldern 13–20 till högst 50 personer. Hobbyverksamhet för grupper av högst 10 deltagare möjliggörs igen i inomhuslokaler som förvaltas av kommunen. Även gymmet i Allaktivitetshallen öppnas för personer som fyllt 20 år och yngre, förutsatt att högst 10 personer vistas i lokalerna samtidigt. Kommunens ungdomslokaler Unkan och Pleissi öppnas 3.5. Maskrekommendationen gäller i all grupphobbyverksamhet förutom under själva idrottsprestationen. Alla som besöker ungdomslokalerna ska oavsett åldern bära munskydd.

Du hittar alla rekommendationer och begränsningar som i nuläget gäller i Sibbo på kommunens webbplats.

Senast uppdaterad 03.05.2021