Sibbo kommun stödjer Ukraina med en penningdonation för krisarbete

-Vi vill visa att vi stödjer Ukraina och dess medborgare i denna mycket sorgliga och chockerande situation, säger kommundirektör Mikael Grannas.

-Var och en av oss känner solidaritet med ukrainare, och Finlands Röda Kors anser att ekonomiskt stöd är det viktigaste och mest effektiva sättet att hjälpa i dagens läge. Sibbo kommun förbereder sig också för att ta emot ukrainare, säger kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist.

Den ukrainska staten hamnade i krig torsdagen den 24 februari 2022 när Ryssland invaderade landet. Krigstillståndet och användningen av väpnat våld har skapat en humanitär kris i Ukraina. Den ukrainska staten har gått ut med en internationell vädjan om brådskande stöd till landet och dess medborgare. I Finland har också flera andra aktörer, staten och kommunerna fattat beslut om att stödja Ukraina. Sibbo kommun donerar 22 192 euro, dvs. en euro för varje Sibbobo.

 

Senast uppdaterad 08.03.2022