Sibbo kommun röjer barkborreskadade träd i Ruxskogen i augusti

Ungefär hundra skadade träd avlägsnas från skogsområdet. Målet är att säkerställa att det populära friluftsområdet kan användas säkert också i framtiden.

En del av träden som nu röjs används för att bygga ett stängsel runt en parkeringsplats som anläggs i Sibbo storskog. Den nya parkeringsplatsen byggs i Storskogsporten vid Knutersvägen. En del av stammarna flyttas till den kommande Nickby centralpark där de får ruttna. Ruttna träd ingår i den delen av parken som har temat Mångfald. Resten av stammarna huggs till flis och används som energived.

Karta över Rux området.
Röjningsarbetet sker på områdena 145, 146 och 147 som har märkts ut i flygbilden invid.

Länkar:

Läs mer om Nickby centralpark på sibbo.fi
Läs mer om Storskogsporten på sibbo.fi

 

Senast uppdaterad 02.08.2021