Sibbo kommun delar ut utmärkelsen ”Tillgänglighet betjänar alla” till ett lokalt företag. Förslag kan inlämnas till slutet av april!

Tillgänglighetens betydelse växer i Finland. Statistikcentralen uppskattar att antalet 75 år fyllda personer fördubblas under de följande tjugo åren. I vardagslivet råkar cirka 40 procent av alla människor i något skede ut för ett funktionellt hinder som framhäver betydelsen av en hinderfri miljö och tillgängliga tjänster. Tillgängligheten betjänar sist och slutligen alla.

– Anmäl dig till tävlingen eller anmäl ett företag som främjar tillgängligheten, uppmanar tillgänglighetssakkunnig Jukka Suhonen. Också tillgänglighetsåtgärder i mindre skala är värdefulla!

Företag som har gjort sin verksamhetslokal mer tillgänglig eller utvecklat sina tjänster till att bli kundvänligare kan delta i tävlingen och samtidigt fungera som ett gott exempel för andra.

Hinder för invånarnas rörlighet och deltagande bildar generellt sett avstånd och nivåskillnader, otillräckliga utrymmen, föremåls placering utom räckhåll, tunga dörrar, miljöer eller tjänster som är svåra att uppfatta och kommunikationsproblem. Härtill försämrar svag eller ojämn belysning, svaga kontraster, bristfällig skyltning eller alltför smala färdleder möjligheterna att verka och erhålla service. Ju bättre internet- och andra tjänster samt informationens lämplighet har beaktats i företagens verksamhet desto smidigare fungerar skötseln av ärenden. Genom att erbjuda tillgängliga tjänster erhåller företagen fler kunder.

Det är också bra att minnas att företag enligt lag är skyldiga att göra skäliga anpassningar så att personer med funktionsnedsättning kan jämlikt med andra erhålla service, utbildning och arbete.

Mottagaren av utmärkelsen ”Tillgänglighet betjänar alla” tilldelas ett diplom för att ha främjat tillgängligheten. Härtill erhåller företaget ett pris. Valet sker i maj 2021. Ett råd som består av representanter för Sibbo kommun utser mottagaren av utmärkelsen.

Fritt formulerade ansökningar som beskriver företagens tillgänglighetsåtgärder skall sändas senast 30.4.2021 till Näringsenheten, Sibbo kommun, PB 7, 04131 Sibbo eller per e-post: info@sibbo.fi. De skall förses med rubriken ”Utmärkelsen Tillgänglighet betjänar alla”. Tilläggsuppgifter om tävlingen och tillgänglighetsärenden ges av Jukka Suhonen, tillgänglighetssakkunnig vid enheten Handikappservice, jukka.suhonen@sibbo.fi.

Sibbo kommun utvecklar sin verksamhet utgående från principerna i kommunens tillgänglighetsprogram: Ett tillgängligt Sibbo 2017–2020 (pdf). Tilläggsuppgifter finns på kommunens tillgänglighetssida.

 

Senast uppdaterad 12.04.2021