Sipoon kunta jakaa Esteettömyys palvelee kaikkia -tunnustuksen paikalliselle yritykselle! Ehdokkaita tunnustuksen saajaksi voi ilmoittaa huhtikuun loppuun asti!

Esteettömyyden ja saavutettavuuden merkitys kasvaa Suomessa. Tilastokeskus arvioi, että Itä-Uudellamaalla 75 vuotta täyttäneiden määrä tuplaantuu seuraavan 20 vuoden aikana. Tavallisessa arjessa noin 40 prosentille kaikista ihmisistä tulee jossain vaiheessa elämää toiminnallinen este, joka korostaa esteettömän ympäristön ja saavutettavien palvelujen tärkeyttä. Esteettömyys palvelee lopulta kaikkia.

– Ilmoittaudu rohkeasti mukaan tai ilmoita mielestäsi esteettömyyttä edistävä yritys mukaan kilpailuun, kehottaa esteettömyysasiantuntija Jukka Suhonen. Pienetkin teot esteettömyyden ja saavutettavuuden hyväksi ovat arvokkaita!

Yrittäjät, jotka ovat muuttaneet yrityksen toimitilat esteettömämmiksi tai kehittäneet palvelunsa asiakasystävällisempään suuntaan voivat osallistua kilpailuun ja samalla toimia hyvinä esimerkkeinä muille.

Asukkaiden liikkumisen ja osallistumisen esteitä aiheuttavat yleisesti etäisyydet ja tasoerot, tilan riittämättömyys, kohteiden sijoittelu ulottumattomiin, ovien raskaus, vaikeasti hahmotettava ympäristö tai palvelu ja kommunikaatio-ongelmat. Lisäksi huono tai epätasainen valaistus, heikot kontrastit, opasteiden puuttuminen tai liian kapeat kulkuväylät vaikeuttavat toimimista ja palvelujen saatavuutta.

Mitä paremmin verkko- ja muiden palvelujen sekä viestinnän soveltuvuutta on huomioitu yritysten toiminnassa, sen mielekkäämmäksi asiointi käy. Esteettömällä ja saavutettavalla palvelulla saadaan myös lisää asiakkaita.

On myös hyvä muistaa, että yritykset ovat lain mukaan velvollisia tekemään kohtuullisia mukautuksia, jotta vammainen henkilö saa yhdenvertaista palvelua, koulutusta ja työtä.

Esteettömyys palvelee kaikkia -tunnustuksen saajalle luovutetaan diplomi. Diplomin lisäksi yritykselle on luvassa palkinto. Valinta tapahtuu toukokuussa 2021. Tunnustuksen saajan valinnasta vastaa raati, joka koostuu Sipoon kunnan edustajista.

Vapaamuotoiset hakemukset, jotka sisältävät kuvauksen yrityksen esteettömyystoimenpiteistä, on lähetettävä 30.4.2021 mennessä Elinkeinoyksikölle postitse: Sipoon kunta, Elinkeinoyksikkö, PL 7, 04131 tai sähköpostitse: kirjaamo@sipoo.fi. Hakemukseen lisätään otsikko ”Esteettömyys palvelee kaikkia -tunnustus”. Lisätietoja kilpailusta ja esteettömyysasioista antaa Vammaispalvelujen esteettömyysasiantuntija Jukka Suhonen, jukka.suhonen@sipoo.fi.

Sipoon kunta kehittää omaa toimintaansa kunnan esteettömyysohjelman sisältämien periaatteiden mukaan: Esteetön Sipoo 2017–2020 (pdf).  Lisätietoja esteettömyydestä saa kunnan esteettömyyssivulta.

 

Viimeksi muokattu 12.04.2021