Sibbo kommun delar ut utmärkelsen Tillgänglighet betjänar alla till ett lokalt företag. Delta i tävlingen eller föreslå ett företag!

Utmärkelsen kan sökas av företag som har en verksamhetspunkt (adress) i Sibbo och som vidtagit åtgärder för att göra den fysiska miljön eller servicen mer tillgänglig. Sänd en fritt formulerad ansökan som beskriver ditt företags tillgänglighetsåtgärder eller anmäl ett företag som främjat tillgängligheten till tävlingen.

Ansökningarna skall sändas senast 31.3.2021 till Näringsenheten, Sibbo kommun, PB 7, 04131 Sibbo eller per e-post: info@sibbo.fi. De skall förses med rubriken ”Utmärkelsen Tillgänglighet betjänar alla”. Tilläggsuppgifter om tävlingen och tillgänglighetsärenden ges av Jukka Suhonen, tillgänglighetssakkunnig vid enheten Handikappservice, jukka.suhonen@sibbo.fi.

Mottagaren av utmärkelsen ”Tillgänglighet betjänar alla” tilldelas ett diplom för att ha främjat tillgängligheten. Härtill erhåller företaget ett pris. Valet sker under våren 2021. Ett råd som består av representanter för Sibbo kommun utser mottagaren av utmärkelsen.

Sibbo kommun utvecklar sin verksamhet utgående från principerna i kommunens tillgänglighetsprogram: Ett tillgängligt Sibbo 2017–2020.
Tilläggsuppgifter finns på kommunens tillgänglighetssida.

Senast uppdaterad 23.02.2021