Sibbo förlänger sina coronarestriktioner till slutet av mars

– Smittfallen fortsätter att öka såväl i Nyland som i Sibbo. Vad gäller antalet smittfall är vi nu i samma situation som under smittoppen i november–december. Samtidigt ökar virusmutationerna och det gör situationen allvarligare, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Kommunen har beslutat att förlänga alla gällande rekommendationer och restriktioner till slutet av mars. Om epidemisituationen kräver, bedömer kommunen restriktionerna och rekommendationerna på nytt.

Att restriktionerna och rekommendationerna förlängs betyder i praktiken till exempel att man endast får sköta sina ärenden och avhämta reserverat material i biblioteken fram till slutet av mars. Det rekommenderas fortfarande att hobbyverksamhet i grupp för vuxna avbryts såväl inomhus som utomhus. Hobbyverksamhet för personer under 20 år kan ordnas i begränsad utsträckning och med beaktande av säkerhetsanvisningarna.

Gymnasierna fortsätter att alternera mellan när- och distansundervisning. Praxisen togs i bruk förra veckan.  Sibbo institut ordnar undervisningen på distans i mån av möjlighet med undantag av de utbildningar som man tidigare kommit överens om att ska ordnas som närundervisning. Kommunens ungdomslokaler Unkan och Pleissi hålls öppna, men de som vistas i ungdomslokalerna måste använda munskydd oberoende av ålder.

Kommunen ställer in alla sina publiktillställningar fram till slutet av mars, och uppmanar även andra arrangörer att följa regionförvaltningsverkets rekommendationer om publiktillställningar. Det rekommenderas också att privata tillställningar såsom familjeträffar inte ska ordnas.

Alla rekommendationer och restriktioner som i nuläget gäller i Sibbo kommun finns på kommunens webbsida.

 

Senast uppdaterad 16.02.2021