Sibbo förlänger de skärpta coronavirusrestriktionerna och rekommendationerna fram till januari

– Spridningen av coronaviruset fortsätter, och epidemisituationen har inte förbättrats på ett sådant sätt att vi skulle kunna börja lätta på restriktionerna. Enligt det vi vet i dag fortsätter de nuvarande restriktionerna och rekommendationerna att gälla i kommunen fram till trettondagen. Vi följer noggrant med epidemisituationen och utifrån den kan vi bli tvungna att göra ändringar i restriktionerna, berättar Mikael Grannas.

Att restriktionerna och rekommendationerna förlängs betyder i praktiken till exempel att man endast får sköta sina ärenden och avhämta reserverat material i biblioteken fram till den 10 januari. Kommunen ställer in alla sina publiktillställningar fram till 10.1.2021. Kommunens offentliga inomhuslokaler förutom ungdomslokalerna hålls stängda till 10.1.2021.

Vårterminen i skolorna inleds genom att följa de nuvarande restriktionerna förutsatt att de inte skärps under jullovet. Först efter att vårterminen har inletts fattar man beslut om att eventuellt upphäva restriktionerna gällande skolorna. Gymnasierna och läroverken på andra stadiet fortsätter således med distansundervisning fram till 10.1.2021. Högstadieskolorna fortsätter tillsvidare med närundervisning och följer rekommendationen om munskydd och hygienanvisningarna.

Alla rekommendationer och restriktioner som i nuläget gäller i Sibbo kommun finns på kommunens webbplats. Du får även information om regionala och nationella rekommendationer och restriktioner på HUS webbplats, Statsrådets webbplats och på Regionförvaltningsverkets webbplats.

Kommunen rekommenderar också att privata aktörer stänger sina motions- och fritidslokaler

Kommunen rekommenderar fortsättningsvis att även privata aktörer såsom företag stänger sina motions- och fritidslokaler för allmänheten och kunderna och att de följer rekommendationerna om hobbyverksamhet i grupp.

Rekommendationerna om hobbyverksamhet i grupp förenhetligades

Kommunen beslutade förenhetliga sina rekommendationer gällande hobbyverksamhet i grupp så att de överensstämmer med andra kommuners rekommendationer. Med hobbyverksamhet i grupp för vuxna avses således hobbyverksamhet för personer över 20 år. Det rekommenderas att hobbyverksamhet i grupp för vuxna avbryts såväl inomhus som utomhus fram till 10.1.2021.

Hobbyverksamhet för barn och unga under 20 år får ordnas utomhus med beaktande av säkerhetsavstånden, men inte inomhus. Under själva idrottsprestationen behöver munskydd inte användas om närkontakter kan undvikas. Unga i högstadieåldern och äldre ska däremot använda munskydd inom hobbyverksamheten förutom under själva idrottsprestationen.

Fler smittfall även bland personer i medelåldern

I Sibbo har det hittills konstaterats sammanlagt 161 smittfall. Social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko berättar att förutom bland unga och unga vuxna har det under de senaste veckorna konstaterats även flera smittfall bland medelålders personer.

– Att smittfallen nu upptäcks hos medelålders personer och äldre betyder tyvärr också ofta att symptomen är värre och långvarigare än hos unga, säger Kokko.

Fira jul i en liten krets

Det rekommenderas att julen firas i en så liten krets som möjligt och helst hemma tillsammans med de närstående. Man kan minska smittrisken genom att undvika sociala kontakter före julhelgen.

Mer information om hur man firar en trygg jul finns på THL:s webbplats via denna länk (endast på finska).

Sök dig till test

Vi ber fortfarande alla Sibbobor som uppvisar symptom på coronavirussmitta att söka sig till coronavirustest fastän symptomen skulle vara endast lindriga.

Du kan själv beställa tid till provtagningen via Coronaguiden eller ringa Sibbo hälsocentral på numret 09 2353 6001 vardagar kl. 8–16 och övriga tider Jourhjälpen på numret 116 117.

Symptom på coronavirusinfektion är förkylningssymptom såsom hosta, andnöd, muskelvärk, halsont, snuva, trötthet och feber. Även plötslig förlust av lukt- och smaksinnet kan vara ett symptom på sjukdomen. Diarré och magont utan annan uppenbar orsak kan också tyda på coronavirussjukdom.

 

 

Senast uppdaterad 15.12.2020