Sibbo delar ut bidrag till kultur- och fritidsaktörer 

 

Villkoren för bidrag och tillhörande bilagor varierar något från gren till gren. Här kan du läsa mer om bidrag för ungdomidrott och kultur. Alla bidrag söks i vårt elektroniska bidragssystem, Timmi. Du måste registrera dig i söksystemet i förväg. Vi rekommenderar att du gör det omedelbart om det är aktuellt att ansöka om bidrag. 

Våra experter och servicechefer ger gärna råd och stöd i ansökningsprocessen, kontakta oss gärna om det är något du undrar. Kontaktinformation finns vid varje stödform. 

 

Understöd och bidrag för ungdomsföreningar och grupper

Understöd och bidrag för medborgarverksamhet inom idrott

Understöd och bidrag för kultturrelaterad medborgarverksamhet

Senast uppdaterad 05.07.2022