Servicebyggnaden vid Tasträsk badstrand är färdig att tas i bruk

På sommaren erbjuder uteduscharna och toaletterna bättre service för alla som använder badstranden. Under vintersäsongen används lokalerna av medlemmar i föreningen Sibbo Vinterbadare.

Föreningen Sibbo Vinterbadare hör till IF Sibbo-Vargarna rf och sköter om vinterbadplatsen på föreningens vägnar. Vinterbadare har tillgång till en vak som hålls öppen med hjälp av en pump, en brygga med en upptiningsmatta, ett upplyst strandområde och en ny byggnad med omklädningsrum och toaletter.

Byggandet av servicebyggnaden inleddes i maj 2023 med att bygga en räddningsväg och byggandet färdigställdes i början av december. Utöver själva byggnaden inkluderade projektet bland annat byggandet av en räddningsväg samt anslutning av vatten- och avloppsledningarna till det kommunala nätet.  Byggnaden har ackumulerande golvvärme och ventilationen sköts med en frånluftsfläkt. Projektets kostnader blir cirka 250 000 euro, vilket också var kostnadsberäkningen.

En kaj som leder till en vak.

Invigningsfest lördagen den 6 januari kl. 12–16 – Välkommen att prova på vinterbad

Sibbo kommun och föreningen Sibbo Vinterbadare ordnar servicebyggnadens invigningsfest lördagen den 6 januari kl. 12–16 vid Tasträsk vinterbadsplats (Tasträskvägen 40).

Vid invigningsfesten kan du prova på vinterbad gratis. En badtunna värms också upp på plats för allmänheten.

Vid invigningsfesten får du även träffa Sibbe-vargen. Kaffe- och saftservering. Välkommen!

Länkar:

Information om medlemskap i Sibbo Vinterbadare på IF Sibbo-Vargarnas webbplats
Tasträsk vinterbadplats på sibbo.fi
Tasträsk badstrand på sibbo.fi

 

Senast uppdaterad 15.12.2023