Tasträsk vinterbadplats

Vinterbadarna har till sitt förfogande en vak som hålls öppen med en pump, en brygga med värmematta, en upplyst strandområde och en uppvärmd omklädningsbarack.

Vinterbadarna är medlemmar av idrottsföreningen Sibbo-Vargarna rf. Medlemskapet berättigar till fri användning av vinterbadplatsen under tiden 15.9. - 15.5.

Sibbo kommun ansvarar för badplatsens bastrustning och säkerhet. Sibbo Vinterbadare ansvarar för den funktionella delen av badplatsen. Alla användare ansvarar för renlighet och prydlighet på badplatsen och i omklädningsutrymmet.

Till vinterbadplatsen vid Tasträsk kör man från Tasbyvägen till Pyrolavägens parkeringsplats, varifrån kort promenad till badstranden.

Besöksinformation

Tasträskvägen 40, 01150 Söderkulla

Parkering Tasträsk