Sanering av vattenledningen i Söderkulla

På grund av arbetet kan det förekomma avbrott i vattendistributionen och invånarna i området får särskild information om detta via SMS.

Sibbo Vatten
nätverkschef Niina Mäkinen
tfn 040 161 6585
niina.makinen@sibbo.fi

Entreprenör
Majatie Oy
arbetsledare Jukka Hynninen
tfn 040 093 4281

Senast uppdaterad 07.05.2024