Sal för kampsport färdigställt i Sibbo Allaktivitetshall

Salen ligger i Allaktivitetshallens nedre våning och är cirka 72 kvadratmeter stor. Lokalen har varit bland annat kontor, förråd och skyddsrum. Under ändringsarbetena har lokalen installerats med tatamimattor och madrasserade väggar samt skenor i taket, dit man kan fästa till exempel boxningssäckar, gymnastikringar eller så kallade functional training-selar för kroppskontroll.

– Salen är ett bra tillägg till kommunens utbud av idrottsanläggningar. Kommunen har inte tidigare haft en sal för kampsport eller någon liknande idrottslokal. Vi önskar att småbarnspedagogiken, skolorna och föreningarna tar salen i bruk och att vi med hjälp av den får mångsidigare idrottsanvändning till Allaktivitetshallen, berättar chefen för idrottstjänster Katriina Sahala.

Salen med tatamimattor lämpar sig speciellt för träning av budo- och kampsporter. Till salen fås också mångsidigare motorikbanor för småbarnspedagogiken än tidigare.

Lokalens ändringsarbeten till en kampsportssal kostade cirka 25 000 euro. Det går fortsättningsvis att snabbt omvandla och ommöblera lokalen för kommunens skyddsrumsbruk.

Kampsportsalen kan hyras via systemet Timmi på samma sätt som andra lokaler i Allaktivitetshallen samt flera idrottsplaner och idrottslokaler i kommunen. Allaktivitetshallen och dess nya sal för kampsport är beläget i Sibbo på adressen Klockarvägen 5.

Länkar:

Allaktivitetshallen på sibbo.fi
Information om uthyrning och bokning av kommunens lokaler
Inloggning till systemet Timmi

Sal för kampsport. Lokalen med tatamimattor och madrasserade väggar samt skenor i taket.

Senast uppdaterad 12.12.2023