Restriktionerna för att hindra spridningen av coronaviruset skärps också i Sibbo – Allaktivitetshallen stängs, gymnasierna övergår till distansundervisning

Utbildningen på andra stadiet och Sibbo institut övergår till distansundervisning

Gymnasierna och yrkesutbildningen på andra stadiet i Sibbo övergår till distansundervisning från och med tisdag 1.12. Distansundervisningen fortsätter ända fram till jullovet.

Båda gymnasierna i Sibbo har i förväg förberett sig på att övergå till distansundervisning, och Sibbo gymnasium ordnade redan distansundervisning ett par veckor i medlet av oktober–november. Inom den grundläggande utbildningen fortsätter närundervisningen med beaktande av maskrekommendationen samt säkerhets- och hygienanvisningarna.

Även vid Sibbo institut ordnas undervisningen i mån av möjlighet på distans fram till utgången av höstterminen. Om kursen inte lämpar sig för distansundervisning, avbryts den. Kunderna får närmare information om arrangemangen direkt av institutet. Undantag utgör verksamhet för personer under 15 år samt utbildningar för långtidsarbetslösa och invandrare. De fortsätter som närundervisning.

Alla offentliga inomhuslokaler stängs förutom ungdomslokalerna

Sibbo kommun stänger största delen av sina offentliga inomhuslokaler 28.11–18.12.2020. Till exempel Allaktivitetshallen stängs helt och får användas endast av skolorna. Skolornas gymnastiksalar får inte heller användas om kvällarna. Däremot hålls ungdomslokalerna Unkan och Pleissi öppna, men eftermiddagsverksamhet för lågstadieelever ordnas inte.

-När motionslokalerna stängs är det ytterst viktigt att ungdomarna har en trygg plats att vistas på. Vi hoppas ändå att ungdomarna inte vistas i lokalerna i onödan. Antalet personer i ungdomslokalerna begränsas så att de är tillräckligt rymliga. Vi ser till att alla iakttar en god handhygien och alla som besöker ungdomslokalerna oberoende av ålder måste använda ansiktsmask, säger bildningsdirektör Jukka Pietinen.

Kommunen rekommenderar också att privata aktörer stänger sina motsvarande inomhuslokaler för motions- och fritidsaktiviteter.

Ingen vistelse i biblioteken

Bibliotekens lokaler stängs inte helt och hållet men kunderna får endast uträtta sina ärenden där och avhämta reserverat material. Begränsningen gäller fram till 18.12.2020. Det här betyder att kunderna kan avhämta reserverat material och returnera material till biblioteket. I biblioteket avskärmas kunderna med mellanväggarna när de uträttar sina ärenden och går in och ut från biblioteket så att närkontakter kan undvikas. All annan vistelse i bibliotekets lokaler förbjuds, och bibliotekets mötesrum kan inte användas om kvällarna.

Självbetjäningsbiblioteket vid Söderkulla bibliotek stängs eftersom rekommendationerna inte då kan övervakas. Även bibliotekens öppettider ändras så att de bättre lämpar sig för den exceptionella situationen. Huvudbiblioteket i Nickby betjänar fram till 18.12.2020 må–to 9–18 och fr 9–16. På lördagar är biblioteket stängt. Söderkulla bibliotek betjänar må–on 8–18 och to–fr 8–16. På veckosluten är biblioteket stängt.

Café Emilie i huvudbiblioteket stängs nu tidigare än vad som meddelats. Café Emilie stängs från och med lördag 28.11.2020. Efter att arbetet med att renovera och förnya Topeliussalen som ska inledas nästa år har färdigställts bedöms huruvida caféet kommer att återuppta sin verksamhet.

SibboInfo Nickby och SibboInfo Söderkulla har öppet

Kommunens kundtjänster SibboInfo Nickby och SibboInfo Söderkulla förblir öppna. På detta sätt tryggar vi invånarnas rätt till tjänsterna och att uträtta sina ärenden. Vid SibboInfo har kunderna också möjlighet att använda en kunddator. I Söderkulla bibliotek avskärmas kunddatorerna med mellanväggar och de kan användas under bibliotekets öppettider.

Vi rekommenderar att du kontaktar Info på distans och undviker personliga besök om ditt ärende går att sköta på distans.

Kundtjänsten betjänar dig per telefon på numret 09 2353 6000 och per e-post på adressen info@sibbo.fi. Våra kundrådgivare betjänar dig också på vår chatt som finns på kommunens webbplats.

Distansarbete rekommenderas

Det rekommenderas att alla som har möjlighet att arbeta på distans ska göra det. Om det inte är möjligt att arbeta på distans, rekommenderas att arbetsgivaren ger anvisningar om att använda ansiktsmask i alla arbetslokaler fastän det skulle vara möjligt att hålla säkerhetsavstånd. På arbetsplatserna ska luncherna och kafferasterna ordnas i skift.

Kommunen har dessutom uppmanat sin personal att undvika onödiga närkontakter och använda ansiktsmask även på fritiden.

Offentliga tillställningar förbjuds fram till 18.12.2020

Nylands regionala samordningsgrupp har dragit upp riktlinjer om att alla offentliga tillställningar inomhus och utomhus förbjuds fram till 18.12.2020 i enlighet med regionförvaltningsverkets beslut. Regionförvaltningsverket ska ge ett beslut i ärendet inom kort. Länk till besluten på regionförvaltningsverkets webbplats.

Kommunen ställer in alla sina offentliga tillställningar fram till 18.12 med undantag av tillställningar som sänds direkt på webben.

Privattillställningar rekommenderas inte

Vi rekommenderar att privata tillställningar inte ordnas fram till 18.12.2020. Med en privat tillställning avses också en familjeträff. Ett undantag från rekommendationen är småskaliga minnesstunder (högst 10 personer) som får ordnas.

Kommunens hobbyverksamhet i grupp för vuxna ställs in

All hobbyverksamhet i grupp för vuxna (personer över 18 år) som ordnas av kommunen såväl inomhus som utomhus ställs in fram till 18.12.2020. Det här betyder till exempel att alla motionsgrupper ställs in. Kunderna får mera information så snart som möjligt. Vi rekommenderar att privata aktörer iakttar samma begränsning.

Hobbyverksamhet i grupp för personer i åldern 12–17 år kan däremot ordnas utomhus men inte inomhus med iakttagande av säkerhetsavstånden och maskrekommendationen. Hobbyverksamheten för personer under 12 år fortsätter såväl inomhus som utomhus förutsatt att den kan ordnas utan närkontakter. Om hobbyverksamheten inte avbryts, måste Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om att deltagarna och barnens följeslagare måste kunna undvika närkontakt följas.

Mer information om påverkan av corona-begränsningar i Idrottstjänster på den här länken.

Bygger på gemensamma riktlinjer

Vid beredningen av de nya begränsningarna har vi beaktat Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar samt de riktlinjer som dragits upp av Nylands regionala samordningsgrupp med beaktande av de lokala förhållandena. Vi följer noggrant med epidemisituationen och utifrån den kan vi bli tvungna att skärpa begränsningarna vid behov.

De tidigare begränsningarna och rekommendationerna gäller fortfarande vid sidan av de nya strängare begränsningarna. Till exempel rekommendationen om att eleverna i högstadiet ska använda ansiktsmask gäller fortfarande. Sedan måndag 23.11 har rekommendationen följts i stor utsträckning i högstadierna i Sibbo och nästan alla elever har använt ansiktsmask.

Vi sammanställer alla rekommendationer och begränsningar som i nuläget gäller i Sibbo kommun på kommunens webbsida. Du får även information om regionala och nationella rekommendationer och begräsningar på HUS webbplats, Statsrådets webbplats och på Regionförvaltningsverkets webbplats.

Sex tumregler för att förebygga coronaviruset

  1. Undvik alla onödiga kontakter
  2. Håll ett säkerhetsavstånd på minst 2 meter
  3. Använd ansiktsmask vid alla kontakter utanför hemmet
  4. Tvätta och desinficera händerna regelbundet, hosta i ärmvecket
  5. Om du får symptom, gå på coronatest och stanna i övrigt hemma
  6. Ladda ner appen Coronablinkern

Senast uppdaterad 03.12.2020