Aktuellt

 

Idrottstjänster ordnar aktiviteter under jullovet

Ishallsturer för allmänheten, gratis simturer och Fensim i Ingmans simbassäng (Solbacka) samt avgiftsfria turer i Allaktivitetshallen.

Tilläggsuppgifter och anmälning till samtliga grupper ska göras på förhand. Anmälningar från och med 11.12.2018. på adressen: www.sibbo.fi > kultur och fritid > idrott och friluftsliv > aktiviteter under skolornas semestrar

 

Cykelkampanj

Till idrottstjänsterna returnerade cykelkort:
Stig Juselius 7570 km, Caj Juselius 6604 km, Christina Kareinen 4070 km, Hans Holm 3447 km, Torsten Backman 3107 km, Sirkka Malila 2127 km, Veikko Immonen 2031 km, Pär-Erik Sjöström 2005 km, Tarja Wahlström 1516 km, Pertti Ryynänen 1213 km, Maj-Len Lindqvist 1051 km, Pirkko Ryynänen 504 km

Bland de som returnerat sitt kort har idrottstjänsterna lottat ut en huvudvinst (presentkort) och två kaffepaket.

Presentkort: Veikko Immonen
Kaffepaket: Hans Holm, Caj Juselius

Kaffepaketerna kan avhämtas från Sockengårdens Info, Stora Byvägen 18.

 

Premiering av Sibbo kommuns bästa idrottare 2018

Bildningsutskottets fritidssektion i Sibbo premierar framgångsrika idrottare.

För att sektionen ska ha tillgång till möjligast fullständiga uppgifter ber vi att idrottare som vunnit FM-guldmedalj eller värdefullare medaljer meddelar sitt namn, meritförteckningar samt kontaktuppgifter elektroniskt till Idrottstjänster senast 13.1.2019. Endast Sibbobor kommer i fråga.

 Till blanketten ska bifogas ett fotografi av idrottarens/lagets idrottspresentation, antingen från en tävlingssituation eller från träning. Fotografierna används vid premieringstillställningen.

Anmälningsblankett: www.sibbo.fi/idrott


Priserna delas ut vid tillställningen som ordnas i februari. Kallelsen till premierade skickas efter fritidssektionens första mötet av året.

 

Barnens motionsborg

Sibbo kommuns idrottstjänster arrangerar motionsborgs evenemang en gång i månaden i Sibbo allaktivitetshall (Klockarvägen 5).

Barnens motionsborg arrangeras; 14.10, 11.11 och 16.12 kl. 10-12:00

Motionsborgen är fri, fartfylld, glad och mångsidig familjemotion för 1-10 åringar. Verksamheten är övervakad men inte ledd. Varje barn ska ha med sig en vuxen på vars ansvar barnet är i idrottsborgen.

Pris 2 euro/ barn, vuxna gratis!

Välkomna med!

 

 

Skidresa till Åre, Sverige

Sportlovsresa till ÅRE 16.2.-24.2.2019 för alla intresserade!

Pris 350€, inkl.resor, logi och frukost.

Hissbiljett anskaffas själv samt ansvar för egen utrustning, https://www.skistar.com/sv/boka-online/Skipass

Idrotts-och ungdomstjänsterna ordnar en gemensam resa till Åre i Sverige. Resan är öppen för alla intresserade, barn under 14 år i vuxet sällskap (myndig).

Skidtid 5 dagar (Må-Fre), boende sker i 6 pers. stugor, frukost ingår i priset men tillreds själv i stugorna. Med följer tre ledare som vid behov kan hjälpa till med praktiska saker, matlagning mm. även frivilliga kvällsprogram ordnas.

Anmälningsavgift 100 €, fakturan sänds i medlet av oktober 2018.

Resan är rusmedels fri! Underåriga deltagare som inte följer reglerna kan skickas hem på egen bekostnad.

Program:

16.2. avfärd Sibbo-Åbo (buss), Åbo-Stockholm Vikingline (4 pers. hytt)
17.2. Stockholm-Åre (buss), ankomst till Åre + inkvartering
18.2.-22.2. Åre
23.2. Åre-Stockholm (buss), Stockholm-Åbo Vikingline (4pers. hytt)
24.2. Åbo-Sibbo(buss)

Vi kommer inte att ha buss på båten så alla ansvarar för sin egen packning och utrustning under båtresan.

 

Byggarbeten orsakar tillfälliga störningar på friluftsområden i Söderkulla 

Byggarbetena på Miilis område i Söderkulla tog fart i början av juni. Sipoonlahden koulu saneras, en ny bussterminal byggs, idrottsplanen förnyas och flera gator saneras på olika håll i området. För närvarande byggs vägar och vattenledningar på det nya detaljplaneområdet Stenkulla och detta medför olägenheter för dem som rör sig i rekreationsområdet. Under sommaren utförs även gräv- och sprängarbeten öster om Sipoolahden koulu i närheten av friluftslederna och bakom Daghemmet Miili. Parkeringsplatserna är stängda på grund av byggarbetena. 

  

Vi uppmanar er att röra er försiktigt i närheten av byggplatserna och ta hänsyn till gräv- och sprängarbetena. Byggarbeten pågår framför allt i närheten av frisbeegolfbanan. 

 

  

 

 

Sibbo Idrottstjänsters facebooksida

På Facebooksidorna berättar kommunen bl.a. om olika möjligheter att utöva idrott, kommande idrottsevenemang och eventuella avvikelser i verksamheten samt kommunicerar med invånarna.

 

Ändring på frisbeegolfbanan i Söderkulla!

Den första korgen (nr 1) på banan är tillfällig stängd pga byggnadsarbete, Vi beklagar besväret!

Man kommer till frisbeegolfbanan på västra sidan om Sipoonlahden koulu. Med hänvisning till byggarbetena vid Millis område ber vi er parkera bilarna endast på områden som är avsedda för parkering.

 

Bild 2. Karta över den nya frisbeegolfbanan i Söderkulla.

    

 

Suomeksi

 


07.12.2018

Den nya Söderkulla skolväg tas i bruk på Miilis område

Söderkulla skolväg har tagits i bruk på Miilis område. På samma gång blir även förbättringen av Tasträskvägen färdig.

Nyhet Aktuellt

04.04.2016

Användningsturer i gymnastiksalar hösten 2016 och våren 2017

Föreningar, företag, privatpersoner m.fl. kan ansöka om ordinarie användningsturer i idrottsutrymmen i Sibbo.

Nyhet Kungörelser


Senast ändrat 07.12.2018