Aktuellt

Aktiviteter under sportlovet
Gratis simturer

Tid: 18.2.2018 och 19.2.2018 kl. 12:15 – 13:15

Plats: Ingmans simbassäng (Solbacka),

Massbyvägen 101, 01150 Söderkulla

Sim övervakare på plats! Icke simkunniga endast

tillsammans med en simkunnig vuxen.

Obs! Fyll i ett deltagarkort / deltagare

20 första anmälda ryms med!

Anmälning till samtliga grupper ska göras på förhand. Anmälningar på adressen: www.sibbo.fi > kultur och fritid > idrott och friluftsliv > aktiviteter under skolornas semestrar

Det är också möjligt att anmäla sig per telefon till idrottskansliet 040 191 4527.

 

Fensim

Tid: 18.2.2019 kl 10:15 – 12:00 och 19.2.2019 kl 10:15 – 12:00

Plats: Ingmans simbassäng (Solbacka),

Massbyvägen 101, 01150 Söderkulla

Fensim är för flickor och pojkar som vill bekanta sig med sjöjungfruns värld i simhallen. I fensimmet lär vi oss viktiga kunskaper som att dyka, simma med fena och blåsa bubblor. Till kursen behöver du inte ha egen fena. Dräkten kläs på den egna simdräkten.

För att kunna delta i fensimmet måste du kunna simma 20 meter, dyka lätt under vattenytan samt kunna flyta på rygg och mage.

Till kursen behöver du ta med dig; Simdräkt, simglas, handduk.

Pris; 10 euro. Endast förhandsbetalning garanterar en plats!

Anmälning till samtliga grupper ska göras på förhand. Anmälningar från och med 25.1.2019 på adressen: www.sibbo.fi > kultur och fritid > idrott och friluftsliv > aktiviteter under skolornas semestrar

Ishallstider för allmänheten under sportlov

(Obs Hjälmtvång!)

Må 18.2.

kl. 10:00 - 12:00 Utan klubbor

kl. 13:00 - 15:00 Med klubbor

Ti 19.2.

kl. 13:00 - 15:00 Med klubbor

kl. 15:00 - 15:15 Underhåll

kl. 15:15 - 17:00 Utan klubbor

On 20.2.

kl. 10:00 – 12:00 Utan klubbor

kl. 13:00 – 15:00 Med klubbor

To 21.2.

kl. 13:00 - 15:00 Utan klubbor

kl. 15:00 - 15:15 Underhåll

kl. 15:15 - 17:00 Med klubbor

Fre 22.2.

kl. 10:00 - 12:00 Utan klubbor

kl. 13:00 - 15:00 Med klubbor

Lö 23.2.

kl. 10:00 – 11:00 Utan klubbor

 

Vargspåret arrangeras inte
Vargspårkommittéen, som ansvarar för arrangerandet av Vargspåret, har enhälligt beslutat att slopa arrangerandet av Vargspåret. Evenemanget har senast gått att arrangera 2013.

Skidförhållandena i Södra Finland har blivit avsevärt sämre under detta århundrade och Vargspåret har inhiberats 11 gånger. Dagens klimat möjliggör inte mera att årligen arrangera ett evenemang i likhet med Vargspåret.

Sibbo kommun vill tacka alla föreningar, talkoarbetare och markägare som under årens lopp har varit med och möjliggöra arrangerandet av Vargspåret.

Ytterligare information:
Servicechef för idrottstjänster Piritta Forsell, piritta.forsell@sipoo.fi, tfn 040 191 4539

 

Barnens motionsborg

Plats; Sibbo allaktivitetshall, Klockarvägen 5, 04130 Sibbo

Söndagar kl. 10:00 – 12:00

Datum; 13.1., 10.2., 10.3., 14.4. och 5.5.

Fri, fartfylld, glad och mångsidig familjemotion för 1- 10 åringar.

I motionsborgen kan du pröva på parkour, sähly, gymnastik etc.

Verksamheten är övervakad men inte ledd. Varje barn ska ha med sig en vuxen på vars ansvar barnet är i motionsborgen.

Pris; 2 euro/barn, vuxna gratis.

 

Premiering av Sibbo kommuns bästa idrottare 2018

Bildningsutskottets fritidssektion i Sibbo premierar framgångsrika idrottare.

För att sektionen ska ha tillgång till möjligast fullständiga uppgifter ber vi att idrottare som vunnit FM-guldmedalj eller värdefullare medaljer meddelar sitt namn, meritförteckningar samt kontaktuppgifter elektroniskt till Idrottstjänster senast 13.1.2019. Endast Sibbobor kommer i fråga.

 Till blanketten ska bifogas ett fotografi av idrottarens/lagets idrottspresentation, antingen från en tävlingssituation eller från träning. Fotografierna används vid premieringstillställningen.

Anmälningsblankett: www.sibbo.fi/idrott


Priserna delas ut vid tillställningen som ordnas i februari. Kallelsen till premierade skickas efter fritidssektionens första mötet av året.

 

Skidresa till Åre, Sverige

Sportlovsresa till ÅRE 16.2.-24.2.2019 för alla intresserade!

Pris 350€, inkl.resor, logi och frukost.

Hissbiljett anskaffas själv samt ansvar för egen utrustning, https://www.skistar.com/sv/boka-online/Skipass

Idrotts-och ungdomstjänsterna ordnar en gemensam resa till Åre i Sverige. Resan är öppen för alla intresserade, barn under 14 år i vuxet sällskap (myndig).

Skidtid 5 dagar (Må-Fre), boende sker i 6 pers. stugor, frukost ingår i priset men tillreds själv i stugorna. Med följer tre ledare som vid behov kan hjälpa till med praktiska saker, matlagning mm. även frivilliga kvällsprogram ordnas.

Anmälningsavgift 100 €, fakturan sänds i medlet av oktober 2018.

Resan är rusmedels fri! Underåriga deltagare som inte följer reglerna kan skickas hem på egen bekostnad.

Program:

16.2. avfärd Sibbo-Åbo (buss), Åbo-Stockholm Vikingline (4 pers. hytt)
17.2. Stockholm-Åre (buss), ankomst till Åre + inkvartering
18.2.-22.2. Åre
23.2. Åre-Stockholm (buss), Stockholm-Åbo Vikingline (4pers. hytt)
24.2. Åbo-Sibbo(buss)

Vi kommer inte att ha buss på båten så alla ansvarar för sin egen packning och utrustning under båtresan.

 

Byggarbeten orsakar tillfälliga störningar på friluftsområden i Söderkulla 

Byggarbetena på Miilis område i Söderkulla tog fart i början av juni. Sipoonlahden koulu saneras, en ny bussterminal byggs, idrottsplanen förnyas och flera gator saneras på olika håll i området. För närvarande byggs vägar och vattenledningar på det nya detaljplaneområdet Stenkulla och detta medför olägenheter för dem som rör sig i rekreationsområdet. Under sommaren utförs även gräv- och sprängarbeten öster om Sipoolahden koulu i närheten av friluftslederna och bakom Daghemmet Miili. Parkeringsplatserna är stängda på grund av byggarbetena. 

  

Vi uppmanar er att röra er försiktigt i närheten av byggplatserna och ta hänsyn till gräv- och sprängarbetena. Byggarbeten pågår framför allt i närheten av frisbeegolfbanan. 

 

  

 

 

Sibbo Idrottstjänsters facebooksida

På Facebooksidorna berättar kommunen bl.a. om olika möjligheter att utöva idrott, kommande idrottsevenemang och eventuella avvikelser i verksamheten samt kommunicerar med invånarna.

 

Ändring på frisbeegolfbanan i Söderkulla!

Den första korgen (nr 1) på banan är tillfällig stängd pga byggnadsarbete, Vi beklagar besväret!

Man kommer till frisbeegolfbanan på västra sidan om Sipoonlahden koulu. Med hänvisning till byggarbetena vid Millis område ber vi er parkera bilarna endast på områden som är avsedda för parkering.

 

Bild 2. Karta över den nya frisbeegolfbanan i Söderkulla.

    

 

Suomeksi

 


29.03.2019

LAN Party

Festsalen

[l:communityCalendarItem]


Senast ändrat 22.01.2019