Aktuellt 

  

Program under höstlovet

 

Gratis simturer för allmänheten under höstlovet

Simövervakare på plats. Icke simkunniga endast tillsammans med en simkunnig vuxen.

Plats: Ingmans simbassäng (Solbacka), Massbyvägen 101, 01150 Söderkulla

Torsdag 17.10 kl. 12:00 – 13:00 och 13:00 – 14:00

Fredag 18.1 kl. 10:00 – 11:00 och 11:00 – 12:00

20 första anmälda ryms med! Anmälningar via nätet från och med 1.10.; https://kuntapalvelut.fi/sipoo/

Obs! Varje deltagare skall anmälas skilt!

 

ingmans simbassäng

 

Istider för allmänheten under höstlovet

I Sibbo träningsishall, Idrottsvägen 2 B, 04130 Sibbo

Torsdag 17.10

kl. 10:00 – 11:00 utan klubba

kl. 11:00 – 12:00 med klubba

kl. 16:00 – 17:00 med klubba

(Obs! Hjälmtvång)

 

 

Avgiftsfria turer i Allaktivitetshallen under höstlovet

Sibbo kommuns idrottstjänster ger möjlighet till fritt spelande och motionerande i Allaktivitetshallen.

Kom ihåg att ta med egna redskap samt för innebruk passande utrustning (bl.a. innetossor). På gratisturerna är det mening att man motionerar på eget initiativ, turerna har ingen organiserad övervakning. Hallens sektorer öppnas och stängs efter behov. Gratisturerna gäller ej konditionssalen.

 

Avgiftsfria turer:

Torsdag 17.10 kl. 8:00 – 15:00

Fredag 18.10 kl. 8:00 – 15:00 (Sektorer A, B och C)

 

allaktivitetshallen

 

 

   

Öppna volleybollsturer för ungdomar

De öppna spelturerna är för ungdomar, flickor och pojkar från 15–20 år.


Kom med och spela!

 

Ta med dig kläder för inomhus aktivitet och innetossor.

 

Onsdagar kl. 18:30 –20:00 i Allaktivitetshallen, Klockarsvägen 5, Nickby

Fredagar kl.18.30–20.00 i skolcentrums gymnastiksal i Nickby.

 

Helger och skolornas lovtider kan inverka på tiderna.

 

Mer info: anna.salmensaari@gmail.com

 

   

Gymkurs för ungdomar

Idrott hjälper dig att orka och gymträning stärker också din självkänsla och mentala kapacitet. Gymkursen är för flickor och pojkar i 9:e klass och äldre som vill börja träna i gymmet.

Under kursen går vi igenom utrustningen och rörelserna på ett tryggt sätt. Ungdomar lär sig att förstå trygg, progressiv gymträning och hur det gradvis utvecklas med åldern. Blockets längd är 6 veckor.

 

 

Gym på allaktivitetshall, Lukkarivägen 5, 04130 Sibbo


Pris 10 €

 

Kurs: 24.10–28.11 kl. 14:00–15:00

 

Max 8 deltagare

 

Anmälningar via nätet från och med 24.9.2019; https://kuntapalvelut.fi/sipo 

 

 

 

  

Allaktivitetshallens seniorsal välkomnar seniorer till motionssalen på torsdag förmiddagar

Från början av augusti är motionssalen i Nickby allaktivitetshall reserverad för seniorer torsdag förmiddagar kl. 8:30–11:00. I den här så kallade Seniorsalen kan personer som har fyllt 60 år bekanta sig med motionssalen och motionssalsträning. Till Seniorsalen kan man köpa ett 10 gångers kort, vars pris är 10 euro. Kortet är personligt.

De normala biljettprodukterna är fortfarande tillgängliga för seniorer. Engångsavgiften för seniorer är fortsättningsvis 2,50 €/gång (50 % rabatt på ordinarie pris) och de andra biljettprodukterna – månadskort, säsongkort och två säsonger i följd – kommer att finnas tillgängliga såsom tidigare. De normala säsongkorten och månadskorten för pensionärer berättigar även att delta i Seniorsalen på torsdag förmiddagar. Seniorsalens 10 gångers kort kan däremot användas endast under Seniorsalstiden.

I Seniorsalen erbjuds även handledning i att använda maskinerna. Höstens instruktionstillfällen är 26.9., 24.10. och 28.11. då idrottskoordinator Tiina Forssell är på plats.

Seniorsalen är en del av omorganiseringen av användningsturerna i motionssalen, där specialgruppernas träningsturer och de specifika behoven hos grupper som omfattas av kommunala tjänster koncentreras till torsdag.

Skolgrupper fortsätter att besöka motionssalen såsom tidigare.

 

Ny broschyr - Motion för äldre

Broschyren innehåller uppgifter om samtliga motionsgrupper som Sibbo kommuns Service för äldre och handikappservice samt Idrottstjänster arrangerar. Med finns även Sibbo instituts fortsättningskurser våren 2019. 

  

Byggarbeten orsakar tillfälliga störningar på friluftsområden i Söderkulla

 

Byggarbetena på Miilis område i Söderkulla tog fart i början av juni. Sipoonlahden koulu saneras, en ny bussterminal byggs, idrottsplanen förnyas och flera gator saneras på olika håll i området. För närvarande byggs vägar och vattenledningar på det nya detaljplaneområdet Stenkulla och detta medför olägenheter för dem som rör sig i rekreationsområdet. Under sommaren utförs även gräv- och sprängarbeten öster om Sipoolahden koulu i närheten av friluftslederna och bakom Daghemmet Miili. Parkeringsplatserna är stängda på grund av byggarbetena.

 

 

Vi uppmanar er att röra er försiktigt i närheten av byggplatserna och ta hänsyn till gräv- och sprängarbetena. Byggarbeten pågår framför allt i närheten av frisbeegolfbanan.  

 

 

  

 

 

Sibbo Idrottstjänsters facebooksida

 

På Facebooksidorna berättar kommunen bl.a. om olika möjligheter att utöva idrott, kommande idrottsevenemang och eventuella avvikelser i verksamheten samt kommunicerar med invånarna.

   

 

Ändring på frisbeegolfbanan i Söderkulla!

Den första korgen (nr 1) på banan är tillfällig stängd pga byggnadsarbete, Vi beklagar besväret!

 

 

Man kommer till frisbeegolfbanan på västra sidan om Sipoonlahden koulu. Med hänvisning till byggarbetena vid Millis område ber vi er parkera bilarna endast på områden som är avsedda för parkering. 

 

 

 

Suomeksi  Senast ändrat 10.10.2019