Aktuellt

Corona och idrottsutrymmen

(20.10.2020)

En stark rekommendation att använda munskydd i publik tillställningar, alla offentliga inomhuslokaler, folksamlingar både inomhus och utomhus samt i läroanstalter på andra stadiet gäller fortfarande.

Rekommendationen att använda munskydd gäller personer över 15 år som inte har någon hälsorelaterad orsak att inte använda munskydd. Användning av munskydd rekommenderas även i idrottsutrymmen, åtminstone i allmänna utrymmen och omklädningsrum.

Det rekommenderas att sådan hobbyverksamhet i grupp som vuxna deltar i inomhus avbryts i situationer med hög smittrisk i områden som är i upptrappningsfasen. Detta betyder till exempel sådan gruppidrott för vuxna där närkontakter med andra utövare hör till grenen. Om det är möjligt att undvika närkontakt med andra utövare kan även hobbyverksamhet i vuxengrupper fortsätta också inomhus. Rekommendationerna har beaktats i alla gruppmotionskurser som kommunen ordnar.

– Vad gäller hobbyverksamhet för vuxna rekommenderar vi att föreningar, klubbar och andra som ordnar verksamhet överväger situationen och inte ordnar verksamhet med hög smittrisk inomhus. Till exempel korgboll är ett spel som skulle se mycket annorlunda ut och vara svårt att ordna om spelarna ska undvika närkontakt med varandra. Å andra hand kan en gymnastiktimme bra ordnas i en rymlig lokal och med tillräckligt stort säkerhetsavstånd mellan deltagarna. Det är bra att hålla gruppstorlekarna små. En bra maximistorlek är högst 20 personer, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Pressmeddelande i sin helhet: https://www.sipoo.fi/se/aktuellt_/?a=viewItem&itemid=59332

 

Nya friluftskartor Söderkulla och Nickby

Utöver åtgärderna i terrängen har man också utarbetat nya friluftskartor under det gångna året.

De nya friluftskartorna finns redan på anslagstavlorna intill friluftslederna och på Idrottstjänsters webbplats. En karta över skidspåren i Söderkulla färdigställdes redan förra vinter och vi hoppas att den kan publiceras i vinter när skidsäsongen börjar. Kartan över skidspåren i Nickby håller fortfarande på att utarbetas och blir färdig före vintern. De nya kartornas layout har planerats av Petter Nissinen.

 

Motionsövningar och tips som går att utföra hemma

Motion är medicin och trots undantagstillståndet är det viktigt att ombesörja för en tillräcklig motion. Nedan finns tips på rörelser som går att utföra hemma.

Seniorer

Träna upp balansen (Äldreinstitutet)

Veckans rörelse kort (Äldreinstitutet)

Hemgymnastik (idrottstjänsterna)

Yle Arena gymnastikvideon

Idrottstjänsternas gymnastikvideo

 

Skolelever

Frisk skolelev (UKK - institutet)

På kommunens finska hemsida under Ajankohtaista finns fler övningar och videon på finska.

Pilates

Maria Ljungvist på Raseborgsfysioterapi har gjort i samarbete med www.multifoto.fi och www.soundalchemy.fi en svenskspråkig pilates timme.

Klicka på länken och häng med https://youtu.be/NSsFfMQRBf4

 

 

Öppna volleybollsturer för ungdomar

De öppna spelturerna är för ungdomar, flickor och pojkar från 15–20 år.

Kom med och spela!

Ta med dig kläder för inomhus aktivitet och innetossor.

Onsdagar kl. 18:30 –20:00 i Allaktivitetshallen, Klockarsvägen 5, Nickby

Fredagar kl.18.30–20.00 i skolcentrums gymnastiksal i Nickby.

Helger och skolornas lovtider kan inverka på tiderna.

Mer info: anna.salmensaari@gmail.com

 

Allaktivitetshallens seniorsal välkomnar seniorer till motionssalen på tisdag och torsdag förmiddagar

 

Tisdag och torsdag förmiddagar kl. 8:30–11:00 är motionssalen i Nickby allaktivitetshall reserverad för seniorer. Till Seniorsalen kan personer som fyllt 60 år köpa ett 10 gångers kort, vars pris är 10 euro. Kortet är personligt och kan endast användas under seniorsalstiden.

Handledning i att använda maskinerna erbjuds under våren. Hösten 2020 är instruktionstillfällen 27.8, 24.9, 29.10, 26.11. då idrottskoordinator Tiina Forssell är på plats.

De normala biljettprodukterna är fortfarande tillgängliga för seniorer. Engångsavgiften för seniorer är fortsättningsvis 2,50 €/gång (50 % rabatt på ordinarie pris) och de andra biljettprodukterna – månadskort, säsongkort och två säsonger i följd – kommer att finnas tillgängliga såsom tidigare. De normala säsongkorten och månadskorten för pensionärer berättigar även att delta i Seniorsalen på torsdag förmiddagar. Seniorsalens 10 gångers kort kan däremot användas endast under Seniorsalstiden.

Seniorsalen är en del av omorganiseringen av användningsturerna i motionssalen, där specialgruppernas träningsturer och de specifika behoven hos grupper som omfattas av kommunala tjänster koncentreras till torsdag.

Skolgrupper fortsätter att besöka motionssalen såsom tidigare.

 

Ny broschyr - Motion för äldre

Broschyren innehåller uppgifter om samtliga motionsgrupper som Sibbo kommuns Service för äldre och handikappservice samt Idrottstjänster arrangerar. Med finns även Sibbo instituts fortsättningskurser våren 2019.

 

Sibbo Idrottstjänsters facebooksida

På Facebooksidorna berättar kommunen bl.a. om olika möjligheter att utöva idrott, kommande idrottsevenemang och eventuella avvikelser i verksamheten samt kommunicerar med invånarna.

 

Suomeksi


21.09.2020

Höstprogram för ungdomar

Höstprogrammet av Sibbo kommuns ungdomstjänster och idrottstjänster för 2020 har nu publicerats.

Nyhet

02.09.2020

Sibbo kommun satsar på friluftsliv

Det har byggts mera spångar på stigarna i Söderkulla. Motionsspåret i Nickby har fått ledbelysning och friluftskartorna har förnyats. Under den senaste tiden har Idrottstjänster vidtagit flera åtgärder för att förbättra friluftslederna såväl i Söderkulla som i Nickby.

Nyhet

11.02.2020

Sibbo-Vargarnas kvartett premieras med årets idrottsbragd

Sibbo kommuns fritidssektion har delat ut priser till årets mest framgångsrika idrottare. På tisdagen delades priset för årets idrottsbragd till Sibbo-Vargarnas kvartett som vann FM-guld för första gången i 4x400m stafett för män. I laget deltog Eljas Aalto, Mikael Granqvist, Edward Lindberg och Anton Kunnas.

Nyhet


Senast ändrat 21.10.2020