Restriktionerna angående Sibbo institutets närundervisning för vårterminen fortsätter tille 30.4.2021

Sibbo kommun har beslutat fortsätta restriktionsåtgärderna för att förhindra spridningen av Covid-19 viruset.  För Sibbo institutet betyder restriktionerna att grupphobbyer och privatundervisning för vuxna avbryts tills 30.4.2021. Detta betyder att vårterminens närundervisning börjar tidigast 3.5., förutsatt att epidemisituationen så medger.    

 Ifall din lärare vill ordna undervisningen i april på distans kommer hen att vara i kontakt med sina studiegrupper. Såvida undervisningen har planerats att arrangeras som distansundervisning, ordnas undervisningen planenligt. De kurser som redan har startat som distansutbildning fortsätter som planerat. I nuläget vet vi inte ifall vårterminen kan förlängas för samtliga kurser. En del av våra kurser kan vi ordna kortare än planerat under maj månad.   

Restriktionerna gäller inte hobbyverksamhet ör 12-åringar och yngre (födda 2008 och senare). Deras närundervisning fortsätter.  

Du hittar alla rekommendationer och begränsningar som i nuläget gäller i Sibbo kommun på kommunens webbsida. Du får även information om regionala och nationella rekommendationer och begräsningar på HUS webbplats, Statsrådets webbplats och på Regionförvaltningsverkets webbplats.

Senast uppdaterad 05.07.2022