Rekommendationen om distansarbete upphör i slutet av februari – Sibbo rekommenderar att distansarbete gradvis kombineras med närvaroarbete

När restriktionerna upphävs betonas vikten av ansvarsfulla hälsosäkerhetsrutiner: alla uppmuntras att bära munskydd, iaktta god handhygien, rengöra ytorna, välja väl ventilerade lokaler där det går att hålla avstånd till andra och stanna hemma om man uppvisar symtom. Sibbo kommun rekommenderar arbetsgivarna att vara ytterst noga med att se till att hälso- och säkerhetsåtgärder vidtas i samband med att de anställda återvänder till arbetsplatsen i allt högre grad.

I mars rekommenderas det fortfarande att alla 12 år fyllda och äldre oberoende av vaccinationsskydd bär munskydd i alla offentliga inomhuslokaler och på trafikmedel där man kommer i kontakt med andra människor. Munskydd rekommenderas även på arbetsplatserna i alla inomhuslokaler, också när det är möjligt att hålla ett säkert avstånd till andra.

Klubbverksamheten fortsätter inom småbarnspedagogiken

Klubbverksamheten inom öppen småbarnspedagogik kan återupptas den 28 februari. Kommunen var tidigare tvungen att avbryta klubbverksamheten när klubbledarna överfördes till daghem för att åtgärda personalbristen som uppstått på grund av coronaläget.

Frånvaro på grund av coronaviruset kan dock även fortsättningsvis påverka tjänsterna för småbarnspedagogik. T.ex. antalet vikarier kan vara större än vanligt. Coronaläget har dock lättat tillräckligt för att klubbverksamheten ska kunna återupptas igen.

Sibbo beviljar ersättning för klientavgiften inom småbarnspedagogik fram till den 11 mars om barnet är frånvarande från småbarnspedagogiken på grund av coronaexponering eller -sjukdom. Vårdnadshavarens egen anmälan räcker. Något officiellt beslut om t.ex. isolering behövs med andra ord inte.

Länkar:

Begränsningar och rekommendationer som i nuläget gäller i Sibbo kommun
Sibbos anvisningar om coronatestning och när man ska söka sig till coronatest
Sibbos anvisningar för dig som insjuknat i coronavirussjukdomen

 

Senast uppdaterad 21.02.2022