Planstommen för Nickby har godkänts

Vi tackar för den respons som vi i början av 2021 fick om förslaget till planstomme. En sammandragsrapport över responsen publicerades redan i juni 2021 på planens webbsida. Planläggarens bemötanden på responsen hittas nu i bilaga 8B på planens webbsida. På basen av responsen har små förändringar gjorts i planen och dessutom har bilagorna kompletterats.

Planstommen kommer i fortsättningen att fungera som en plan som styr utvecklingen av Nickby då detaljplaner görs upp. De översiktliga beteckningarna och lösningarna i planstommen kommer att preciseras i detaljplanerna och då kommer invånarna att kunna kommentera de aktuella planeringslösningarna.

Senast uppdaterad 29.04.2022