Nikkilän kaavarunko on hyväksytty

Kiitämme alkuvuodesta 2021 kaavarungon ehdotuksesta saamastamme palautteesta. Palautteen yhteenvetoraportti julkaistiin kaavan nettisivulla jo kesäkuussa 2021. Kaavoittajan vastineet palautteeseen löytyvät nyt kaavan nettisivulla olevasta liitteestä 8B. Palautteen perusteella on tehty pieniä muutoksia kaavaan ja lisäksi kaavan liiteaineistoja on täydennetty.

Kaavarunko tulee jatkossa toimimaan Nikkilän kehitystä ohjaavana suunnitelmana asemakaavoja laadittaessa. Kaavarungon yleispiirteiset merkinnät ja ratkaisut tarkentuvat asemakaavavaiheessa, jolloin ajankohtaisista suunnitelmaratkaisuista myös pyydetään asukkailta kommentteja.

Viimeksi muokattu 29.04.2022