Planläggningsöversikten 2023 och planläggningsprogrammet 2023–2025 har publicerats

Planläggningsöversikten 2023 (inbegriper planläggningsprogrammet för åren 2023–2025) finns framlagd på kommunens webbplats på adressen: https://www.sipoo.fi/sv/tjanst/planlaggningsoversikt-och-planlaggningsprogram . Man kan också bekanta sig med planläggningsöversikten fram till 30.12.2023 vid SibboInfo i Nickby, Norra Skolvägen 2, 01430 Sibbo och vid SibboInfo i Söderkulla, Amiralsvägen 2, II vån, 01150 Söderkulla.

I planläggningsöversikten redogör vi bland annat för planläggningssystemet, deltagande och växelverkan i anslutning till planläggning, anhängiga planläggningsärenden i landskapsförbundet och regionen samt andra aktuella utvecklings- och översiktsplaner. Planläggningsöversikten innehåller också korta presentationer av de planprojekt som godkänts i kommunen på senare år samt en uppskattning av tillräckligheten hos tomter som reserverats för boende.

Planläggningsprogrammet är ett arbetsprogram för de närmaste åren. I programmet behandlas insatsområdena och de viktigaste uppgifterna för planeringen och planläggningen under de närmaste åren. Planläggningsprogrammet utarbetas för de följande två åren och sammanfaller därmed med granskningsperioden för budgeten. I regel uppdateras planläggningsprogrammet varje år.

Planläggningsprogrammet är viktigt verktyg för att systematiskt och kontrollerat styra uppnåendet av målen. Förverkligandet av den eftersträvade tillväxten förutsätter att hela processen för tomtproduktionen utvecklas och samordnas med serviceproduktionen så att tillväxten är både förstklassig och kontrollerad med hänsyn till kommunekonomin och behovet av service.

 

Senast uppdaterad 27.10.2023