Kaavoituskatsaus 2023 ja kaavoitusohjelma 2023-2025 on julkaistu

Kaavoituskatsaus 2023 (sisältää kaavoitusohjelman vuosille 2023-2025) on tutustuttavana kunnan internetsivuilla osoitteessa: https://www.sipoo.fi/palvelu/kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma . Kaavoituskatsaukseen voi tutustua 30.12.2023 asti myös SipooInfo Nikkilässä, Pohjoinen koulutie 2, 01430 Sipoo ja SipooInfo Söderkullassa, Amiraalintie 2, II-krs, 01150 Söderkulla.

Kaavoituskatsaus-osiossa kerrotaan muun muassa kaavoitusjärjestelmästä, kaavoitukseen liittyvästä osallistumisesta ja vuorovaikutuksesta, maakunnan liitossa ja seudulla vireillä olevista kaava-asioista sekä muista ajankohtaisista kehittämis- ja yleissuunnitelmista. Katsausosio sisältää myös lyhyet esittelyt vuoden aikana kunnassa hyväksytyistä kaavahankkeista sekä arvion asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä.

Kaavoitusohjelma on Sipoon kaavoituksen lähivuosien työohjelma. Ohjelmassa huomioidaan lähivuosien suunnittelun ja kaavoituksen painopistealueet ja keskeiset tehtävät. Kaavoitusohjelma laaditaan seuraavalle kahdelle vuodelle yhdenmukaisesti taloussuunnitelman tarkastelukauden kanssa. Kaavoitusohjelmaa päivitetään lähtökohtaisesti vuosittain.

Kaavoitusohjelma on yksi keskeisistä välineistä, joilla ohjataan tavoitteiden toteuttamista hallitusti ja suunnitelmallisesti. Tavoitellun kasvun saavuttaminen edellyttää koko tonttituotantoprosessin kehittämistä ja sen yhteensovittamista palvelutuotannon kanssa siten, että kasvu on sekä laadukasta että hallittua kuntatalouden ja palvelutarpeiden näkökulmasta.

 

Viimeksi muokattu 27.10.2023