Parkfadderverksamhet startar i Sibbo – kommunen ger ivriga invånare möjlighet att delta i skötseln av gemensamma grönområden!

 

Sibbo kommuns parkfadderverksamhet erbjuder ivriga och aktiva invånare möjligheter att antingen ensamma eller i grupp delta i skötseln av gemensamma grönområden som upplevs viktiga – till exempel genom att samla skräp, sköta sommarblommor eller kratta. Eftersom det är frågan om en frivillig verksamhet arbetar du enligt din egen tidtabell och gör precis så mycket som du kan och orkar.

Kommunen behöver framför allt hjälp med de allmänna grönområdena – parkerna, skogarna och friluftslederna – i Nickby och södra Sibbo. Även lekplatser och anslutningsparkeringar kan omfattas av parkfadderverksamheten. Såväl parkfaddrarnas uppgifter som arbetsområden kan dock skräddarsys flexibelt enligt deltagarnas egna intressen.

Till skillnad från traditionellt talkoarbete är parkfadderverksamheten mer långvarig och regelbunden. Beroende på hurdana skötseluppgifter det är frågan om önskar vi att parkfaddrarna kunde delta i verksamheten lite aktivare än sporadiskt – till exempel några gånger i månaden.

Vem som helst kan bli parkfadder

Parkfadderverksamheten riktas i princip till alla invånare oberoende av ålder och yrkeskunskap. För att delta behöver du endast vara lite företagsam och uthållig. Parkfadderverksamheten lämpar sig ypperligt också för grupper. Kommunen välkomnar till exempel skol- och daghemsgrupper, organisationer och lokala föreningar att delta i verksamheten! Det är till exempel möjligt att ordna regelbunden talkoverksamhet för grupper som deltar i parkfadderverksamheten.

Handledning och arbetsredskap av kommunen

Enheten Gator och grönområden har utsett en parkfadderhandledare som i huvudsak ansvarar för verksamheten samt ger handledning och hjälp i problemsituationer. Dessutom stödjer kommunen parkfadderverksamheten genom att dela ut skräpplockare, sopsäckar, arbetshandskar och reflexvästar till deltagarna.

På kommunens webbplats finns en Parkfadderhandbok som innehåller mer detaljerad information om bland annat parkfaddrarnas eventuella uppgifter, bortskaffande av trädgårdsavfall och verksamhetens säkerhet.

Du kan bekanta dig närmare med parkfadderverksamheten och anmäla dig som parkfadder via denna länk.

Senast uppdaterad 29.06.2021