Asukkaita osallistava puistokummitoiminta käynnistyy Sipoossa – kunta hakee innokkaita vapaaehtoisia pitämään huolta yhteisistä viheralueista!

 

Sipoon kunnan organisoima puistokummitoiminta tarjoaa innokkaille ja aktiivisille kuntalaisille mahdollisuuden osallistua itsenäisesti tai ryhmänä itselleen tärkeäksi kokemien yleisten viheralueiden hoitotehtäviin – esimerkiksi roskien keräämiseen, kesäkukkien hoitoon tai haravointiin. Koska kyse on vapaaehtoistoiminnasta, puistokummit toimivat joustavasti oman aikataulun, osaamisen ja jaksamisen ehdoilla.

Kunnan puolesta toiminnan kautta tarjoutuvia apukäsiä kaivataan erityisesti Nikkilän ja eteläisen Sipoon yleisillä viheralueilla – puistoissa, metsissä ja ulkoilureiteillä. Puistokummitoiminnan piiriin lukeutuvia alueita voivat olla myös esimerkiksi leikkipuistot ja liitäntäpysäköintipaikat. Joka tapauksessa niin puistokummien tehtäviä kuin toiminta-alueita voidaan räätälöidä omien kiinnostuksen kohteiden mukaan joustavasti.

Perinteisestä talkootoiminnasta puistokummitoiminta eroaa siten, että toiminta on luonteeltaan pitkäjänteisempää ja säännöllisempää. Viheralueiden hoitotehtävien luonteesta riippuen puistokummien toivotaankin osallistuvan omaehtoisesti toimintaan hieman satunnaista osallistumista aktiivisemmin – esimerkiksi muutaman kerran kuukaudessa.

Puistokummiksi voi ryhtyä kuka tahansa

Puistokummitoiminta on suunnattu lähtökohtaisesti kaikille kuntalaisille iästä ja ammattitaidosta riippumatta. Osallistuaksesi toimintaan tarvitset vain ripauksen oma-aloitteisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Puistokummiksi ryhtyminen soveltuu erinomaisesti myös ryhmille. Esimerkiksi koulu- ja päiväkotiryhmät, yhdistykset ja paikalliset seurat ovat erittäin tervetulleita mukaan toimintaan! Ryhmien osallistuminen toimintaan mahdollistaa esimerkiksi erilaisten säännöllisten talkootapahtumien järjestämisen.

Kunta tarjoaa puistokummeille opastusta ja työvälineet

Toiminnanohjauksesta vastaa pääasiassa Katu- ja viheralueet -yksiköstä erikseen nimetty puistokummiohjaaja, joka auttaa puistokummien opastus- ja ongelmatilanteissa. Lisäksi kunta tukee puistokummitoimintaa tarjoamalla osallistujille roskapihdit, jätesäkkejä, työhanskat sekä huomioliivit.

Puistokummitoimintaan tarkempaa tutustumista varten kunnan verkkosivuille on laadittu luettavaksi Puistokummin käsikirja, joka sisältää yksityiskohtaisempia tietoja muun muassa puistokummien mahdollisista tehtävistä, puutarhajätteiden hävittämisestä sekä yleisesti toiminnan turvallisuudesta.

Voit tutustua tarkemmin puistokummitoimintaan ja ilmoittautua puistokummiksi tämän linkin takaa.

Viimeksi muokattu 29.06.2021