På sommaren sköts i första hand patienter som behöver brådskande hjälp på hälsostationens läkar- och sjukskötarmottagning

Senast uppdaterad 16.06.2022