Nickby social- och hälsostation

Social- och hälsostationen är den närmaste och mest bekanta vårdplatsen för kommunens invånare. Hälsostationen producerar de hälso- och sjukvårdstjänster som kommunen ordnar. Utöver att erbjuda hälso- och sjukvårdstjänster följer hälsovårdstationen även upp och främjar befolkningens hälsa.

Jouren ger brådskande vård. Brådskande ärenden sköter hälsovårdscentralen alltid omedelbart. Jourtjänster om kvällar och på natten finns vid sjukhusens samjourer från Borgå.

En social- och hälsostation tillhandahåller bland annat följande hälsovårdtjänster:

 • Hälsostationens läkarmottagning för insjuknade och för personer som får behandling för en långvarig sjukdom. Hälsovårdscentralläkaren konsulterar en specialistläkare eller skickar patienten vid behov till undersökning eller vård till en specialistläkare.
 • Sjukskötarmottagning för behandling av långvariga sjukdomar. På mottagningen bedömer sjukskötaren ofta också behovet av vård och behandlar lindriga skador eller sjukdomar.
 • Hälsorådgivning, som omfattar hälsofostran och hälsoupplysning, preventivrådgivning, rådgivningsbyråer för mödra- och barnavård samt allmänna hälsokontroller.
 • Screeningundersökningar och vaccineringar
 • Tjänster för tand- och munvård
 • Skol- och studerandehälsovårdstjänster

Allmän socialservice enligt socialvårdslagen omfattar:

 • Socialt arbete och social handledning
 • Social rehabilitering
 • Familjearbete
 • Hemservice och hemvård
 • Stöd för närståendevård
 • Boendeservice
 • Institutionsvård
 • Service som stöder rörlighet
 • Alkohol- och drogarbete
 • Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor
 • Övervakning av umgänge mellan barn och förälder

Kontaktuppgifter

Telefon

Tidbeställning och jour / Telefon service

+358 923536001

Jourhjälpen

116117

Besöksinformation

Jussasvägen 14, 04130, Sibbo

Latitud

6694828.474

Longitud

404444.463

Länkar

Borgå sjukhus