Nickby social- och hälsostation

Social- och hälsostationen är den närmaste och mest bekanta vårdplatsen för kommunens invånare. Hälsostationen producerar de hälso- och sjukvårdstjänster som kommunen ordnar. Utöver att erbjuda hälso- och sjukvårdstjänster följer hälsovårdstationen även upp och främjar befolkningens hälsa.

Jouren ger brådskande vård. Brådskande ärenden sköter hälsovårdscentralen alltid omedelbart. Jourtjänster om kvällar och på natten finns vid sjukhusens samjourer från Borgå.

Beställa tid

Du kan beställa tid på telefon hos läkare och sjuksköterska.

Elektroniska möten utvecklas också, och du kan för närvarande boka tid för följande tjänster elektroniskt:

 • HUSLAB Laboratorierna
 • HUS Röntgen
 • Barnrådgivning
 • Preventivrådgivning
 • Skol- och sturedandehälsovård

Tidsinformation för andra tjänster kan hittas i samband med tjänsterna.

En social- och hälsostation tillhandahåller bland annat följande hälsovårdtjänster:

 • Hälsostationens läkarmottagning för insjuknade och för personer som får behandling för en långvarig sjukdom. Hälsovårdscentralläkaren konsulterar en specialistläkare eller skickar patienten vid behov till undersökning eller vård till en specialistläkare.
 • Sjukskötarmottagning för behandling av långvariga sjukdomar.
 • På mottagningen bedömer sjukskötaren behovet av vård och behandlar lindriga skador eller sjukdomar.
 • Hälsorådgivning, som omfattar hälsofostran och hälsoupplysning, preventivrådgivning, rådgivningsbyråer för mödra- och barnavård, vuxenrådgivning samt allmänna hälsokontroller.
 • Screeningundersökningar och vaccineringar
 • Tjänster för tand- och munvård
 • Skol- och studerandehälsovårdstjänster

Allmän socialservice enligt socialvårdslagen omfattar:

 • Socialt arbete och social handledning
 • Social rehabilitering
 • Familjearbete
 • Hemservice och hemvård
 • Stöd för närståendevård
 • Boendeservice
 • Institutionsvård
 • Service som stöder rörlighet
 • Alkohol- och drogarbete
 • Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor
 • Övervakning av umgänge mellan barn och förälder

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Kontaktuppgifter

Telefon

Tidbeställning och jour / Telefon service

+358 195600600

Jourhjälpen

116117

Besöksinformation

Jussasvägen 14, 04130 Sibbo

Länkar

Borgå sjukhus