Du hittar aktuell information om coronaviruset på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavirus/.

Arbetet med att vaccinera äldre och riskgrupper pågår i Sibbo. Läs mer: www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar

Nickby social- och hälsostation / Telefonservice och betjäningstider

Hälsocentralen och jour
Ring +358 9 2353 6001
Jussasvägen 14, 04130 Sibbo

Brådskande öppenvårdsmottagning
Tidsbeställning och bedömning av vårdbehov
Måndag-Torsdag kl 8 – 17
Fredag kl 8 – 16

Icke brådskande öppenvårdsmottagning
Bedömning av vårdbehov och tidsbeställning
Måndag-Fredag kl 9 – 15

Jourhjälpen
Ring 116 117

Om det är fråga om ett nödläge, ring nödnumret 112