Nickby social- och hälsostation / Telefonservice och betjäningstider

Hälsocentralen
Tidsbeställning och jour

Ring +358 19 5600 600
Besöksadress: Jussasvägen 14, 04130 Sibbo

Brådskande tidsbeställningen och jour
Måndag – Fredag kl 8-16

Icke brådskande tidsbeställningen
Måndag – Fredag kl 9-15

Jourhjälpen
Ring 116 117

Om det är fråga om ett nödläge, ring nödnumret 112