Omröstningen i Sibbo kommuns deltagande budgetering börjar nästa vecka – idéerna som ska röstas om är klara!

 

För de idéer som har framskridit till röstningsskedet har man gjort prisuppskattningar, baserat på vilka invånarna kan rösta för genomförandet av en eller flera idéer inom den tillgängliga budgeten. Av idéerna genomförs de som fått flest röster och som ryms inom den tillgängliga projektbudgeten.

Resultatet av omröstningen är klart i slutet av maj. Målet är att de invånaridéer som vunnit i omröstningen genomförs före utgången av år 2023.

Iståndsättning av grillplatser, dans på danslave och iståndsättning av brygga

Insamlingen av Sibbobornas idéer i månadsskiftet februari–mars resulterade i sammanlagt 36 förslag. Efter att de insamlade idéerna förhandsgranskats, bearbetats på invånarworkshoppar och finslipats gick sammanlagt 10 mångsidiga invånaridéer vidare till omröstning. Bland de invånaridéer som ställs upp för omröstning är bland annat iståndsättning av grillplatser, dans på danslave och iståndsättning av bryggan på Vilstrands friluftsområde på Söderkullalandet.

En del av de invånaridéer som mottogs gick till röstningsfasen i stort sett oförändrade, medan andra krävde mer finslipning av detaljerna utifrån preciseringar från invånarworkshopparna och kommunen. Identiska och liknande idéer har vid behov kombinerats till en enda idé, så att de inte konkurrerar med varandra i röstningsfasen.

På grundval av bedömningskriterierna som utarbetats för idéerna måste en del av invånaridéerna förkastas, även om förslagen var bra. Bland de invånaridéer som inte kom med till röstningsfasen fanns ändå flera utvecklingsförslag som man ansåg vara viktiga och som man strävar efter att beakta i andra sammanhang i kommunens planer under de kommande åren.

Orsaken till att vissa invånaridéer föll bort från röstningsfasen på slutrakan handlade i de flesta fall om frågor kring markägande och kostnader.

– Många önskade till exempel helt nya skärgårdsbryggor, men sådana går inte att bygga inom ramen för budgeten på 10 000 euro per idé. De invånare som i skedet för insamling av idéer uppgav sina kontaktuppgifter kommer under maj månad att per e-post få en skriftlig motivering till varför en idé förkastats, säger Jere Loikkanen, projektledare för projektet.

Omröstningen kan ske både elektroniskt och med en pappersblankett

Det är möjligt att rösta både elektroniskt och med pappersblanketter på SibboInfos serviceställen (i Nickby och Söderkulla) och på restaurang Bistro Marina i Gumbohuset under restaurangens öppettider på adressen Gumbovägen 222, 01120 Sibbo.

En länk till den elektroniska röstningsblanketten kommer att publiceras på kommunens kanaler när röstningsfasen startar, men de invånaridéer som ska röstas om finns redan nu till påseende på webbplatsen Sibbo bygger och utvecklar via denna länk.

Mer detaljerade röstningsinstruktioner kommer att finnas på röstningsblanketterna och på kommunens webbplats när röstningsfasen startar.

Senast uppdaterad 05.05.2023