Sipoon kunnan osallistuvan budjetoinnin äänestys käynnistyy ensi viikolla – äänestettävät ideat ovat selvillä!

 

Äänestysvaiheeseen edenneille asukasideoille on asetettu hinta-arviot, joiden perusteella asukkaat voivat äänestää toteutettavaksi yhden tai useampia ideoita käytössä olevan budjetin puitteissa. Ideoista toteutetaan eniten ääniä saaneet sen mukaan, mitkä mahtuvat käytettävissä olevaan hankkeen budjettiin.

Äänestystulos on selvillä toukokuun loppupuolella. Tavoitteena on toteuttaa äänestystuloksen perusteella toteutettavat asukasideat kuluvan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Grillipaikkojen kunnostamista, lavatanssit ja laiturin kunnostus

Helmi-maaliskuun vaihteeseen ajoittunut asukasideoiden kerääminen toi sipoolaisilta kaikkiaan 36 ehdotusta. Äänestysvaiheeseen eteni kerättyjen asukasideoiden esitarkastamisen, asukastyöpajojen ja ideoiden viimeistelyn kautta yhteensä 10 monipuolista asukasideaa. Äänestykseen asetettavien asukasideoiden joukossa on mm. grillipaikkojen kunnostamista, lavatanssit sekä Söderkullalandetissa sijaitsevan Vilstrandin ulkoilualueen laiturin kunnostus.

Osa saapuneista asukasideoista eteni äänestysvaiheeseen pitkälti sellaisinaan, kun taas osa ehdotuksista edellytti enemmän yksityiskohtien viimeistelyä niin asukastyöpajoista kuin kunnan sisältä tulleiden tarkennusten perusteella. Samoin useita identtisiä ja samankaltaisia ideoita on tarvittaessa yhdistelty yhdeksi ideaksi, jotta ne eivät kilpailisi äänestysvaiheessa keskenään.

Hyvistä ehdotuksista huolimatta osa asukasideoista jouduttiin myös lopulta hylkäämään ideoille laadittujen arviointikriteerien perusteella. Äänestysvaiheesta pois jääneiden asukasideoiden joukossa oli kuitenkin useita sellaisia tärkeiksi tunnistettuja kehitysehdotuksia, joita pyritään ottamaan huomioon muissa yhteyksissä kunnan tulevien vuosien suunnitelmissa.

Äänestysvaiheesta loppumetreillä pois jääneiden asukasideoiden hylkäämisperusteet liittyivät useimmissa tapauksissa maanomistus- ja kustannuskysymyksiin.

– Esimerkiksi paljon toivottuja kokonaan uusia saaristolaitureita ei voida toteuttaa ideakohtaisella 10 000 euron budjetilla. Asukasideoiden keruuvaiheessa yhteystietonsa jättäneille asukkaille lähetetään toukokuun aikana sähköpostitse kirjallinen perustelu idean hylkäämisperusteista, sanoo hankkeen projektipäällikkö Jere Loikkanen.

Äänestäminen onnistuu sekä sähköisesti että paperilomakkeilla

Äänestäminen on mahdollista niin sähköisesti kuin paperilomakkeilla SipooInfo -palvelupisteissä (Nikkilässä ja Söderkullassa) sekä Gumbontalolla ravintola Bistro Marinassa tilan aukioloaikoina osoitteessa Gumbontie 222, 01120 Sipoo.

Linkki sähköiseen äänestyslomakkeeseen julkistetaan kunnan kanavilla äänestysajan alkaessa, mutta äänestettäviä asukasideoita pääsee tarkastelemaan jo nyt Sipoo rakentaa ja kehittää -verkkosivuilta tämän linkin takaa.

Tarkemmat äänestysohjeet löytyvät sekä äänestyslomakkeista että kunnan verkkosivuilta äänestysvaiheen käynnistyessä.

 

Viimeksi muokattu 05.05.2023