Öarnas bobarhetsanalys kan kommenteras under sommaren

– Under hösten ordnar vi en invånarkväll, på vilken bobarhetsanalysen presenteras, säger Gunilla Holmberg, ordförande för skärgårdsdelegationen. Samtidigt funderar vi på strategier att göra skärgården mer levande.

Som fjärde kommun i landet har Sibbo har sammanställt en bobarhetsrapport för skärgården. Sibbo kommun deltar i ett nationellt bobarhetsprojekt som leds av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi under åren 2022–2023.

I bobarhetsanalysen har skärgården indelats i två delar:  öar utan fast vägförbindelse och öar med broförbindelse. Bobarhetsanalyser är avsedda att användas som verktyg för att skapa livskraftiga och hållbara skärgårdssamhällen

Rapporten Öars bobarhet och livskraft i Sibbo skärgård är framlagd 1.7–31.8.2023 i kundtjänsten SibboInfo i Nickby (Norra Skolvägen 2) och i Söderkulla (Amiralsvägen 2) samt på kommunens webbsidor på adressen www.sipoo.fi/sv/skargarden . Rapporten finns också i Gumbo Kiosk i Gumbostrand.

Kommentarer kan inlämnas skriftligt till slutet av augusti på adressen Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 Sibbo eller per e-post på adressen registrering@sibbo.fi.

Responsen behandlas av skärgårdsdelegationen och slutrapporten publiceras på kommunens webbplats under hösten.

 

Senast uppdaterad 27.06.2023