Ny avgiftsfri motionsrådgivningstjänst för barn och ungdomar i Sibbo

Motionsrådgivningen kan fås på olika sätt. Det första alternativet är att hälso- och sjukvårdspersonalen skickar en remiss till motionsrådgivaren per e-post. Efter detta kontaktar motionsrådgivaren familjen och kommer överens om det första mötet. Det andra alternativet är att den unga eller hens vårdnadshavare bokar mötet själv. Mötet kan bokas genom att kontakta motionsrådgivaren direkt och komma överens om tidpunkten.

Barnet eller den unga kan delta i motionsrådgivningen antingen ensam eller med en vuxen. Vårdnadshavarens deltagande är ytterst viktigt, och därför rekommenderas att vårdnadshavaren deltar i möten så ofta som möjligt. Mötesplatsen överenskoms i samband med bokningen. Ett möte varar vanligtvis 1–1,5 timme, och handledningens längd bestäms individuellt, men ofta varar handledningen 9–12 månader.

Är du intresserad av att öka din vardagsaktivitet eller vill du hitta en idrottshobby? Vill du vara mer energisk men vet inte hur du ska gå till väga? Eller behöver du hjälp med att stödja ditt barns motion?

Om du svarade ja, boka tid för avgiftsfri motionsrådgivning för barn och ungdomar:

  • E-post: liikuntaneuvonta@sipoo.fi
  • Telefon: 040 619 0578

Kommunen har redan länge erbjudit motionsrådgivning för vuxna. Mer information om motionsrådgivning för vuxna och instruktioner om hur man bokar en tid hittar du via denna länk.

Senast uppdaterad 24.06.2024