Nu är det dags att söka sommarjobb hos Sibbo kommun

Ansökningar till kommunens sommarjobb ska lämnas in elektroniskt via Kommunrekry. Anställda vid Navigatorn i Sibbo hjälper med ansökningsprocessen. Om du har frågor om sommarjobben eller hur man ansöker om dem, vänligen kontakta Navigatorn i Sibbo per telefon på numret 050 331 4265. Navigatorn fungerar som en Helpdesk under ansökningstiden och även under hela den tid den unga är sommaranställd hos kommunen.

Sommarjobb kan sökas som vanligt trots coronaepidemin, men kommunen följer med situationen och strävar efter att ordna sommarjobb enligt epidemiläget och de säkerhetsbegränsningar som situationen kräver.

Företag kan anställa unga med hjälp av sommarjobbssedlar

Sibbo kommun erbjuder företag och föreningar som är verksamma i kommunen en möjlighet att ansöka om sommarjobbssedlar som används för att anställa ungdomar.  Med hjälp av sommarjobbssedeln kan man anställa en ung person mellan 15 och 19 år för två eller fyra veckor.

Företag och föreningar kan ansöka om sommarjobbssedlar av kommunen på nätet via denna länk senast 14.2.2021. Sedlarna delas ut i början av vecka 8 mellan dem som lämnat in sin ansökan. Sommarjobbsedelns belopp är 150 euro för två veckors sommarjobb respektive 250 euro för fyra veckors sommarjobb.

Den unga ska själv ansöka om en arbetsplats direkt bland de företagare som har beviljats sommarjobbssedlar. En förteckning över företag och föreningar som erbjuder sommarjobb publiceras på sibbo.fi på den här sidan när sedlarna har delats ut.

Länkar:

Annonsen om sommarjobb i Kommunrekry, Park- och städarbetare
Annonsen om sommarjobb i Kommunrekry, Social- och hälsovårdstjänster
Information om sommarjobb och sommarjobbssedlar på sibbo.fi

 

 

Senast uppdaterad 01.02.2021