NTM-centralen informerar: Borgå och Sibbo förbindelsebåtsruttens trafikavtal har sagts upp

NTM-Centralen i Egentliga Finland har sagt upp trafikavtalet med EW Finland Oy för förbindelsefartygsrutterna på Sibbo och Borgå den 10.7.2024. Bolaget har meddelat att det inte kan uppfylla sina avtalsenliga förpliktelser. Pörtö Line kommer därmed inte att fortsätta trafikera statens förbindelsebåtstrafik.

Trafiken på Sibbo rutten kommer tillfälligt att skötas av Sibbo Skärgårdstrafik enligt den nuvarande tidtabellen från och med den 11.7. Beställningar kan göras per telefon, 050 562 5300.

På Borgå rutten kommer förbindelsefartygstrafiken att upphöra tills vidare. NTM-centralen utreder en ersättande trafiklösning och informerar om arrangemangen så snart som möjligt. Gällande Borgå-ruttens kommande trafikarrangemang ges information skilt genast när det är möjligt.

Situationen är mycket beklaglig och NTM-centralen beklagar de olägenheter situationen medför.

Läs NTM-centralens ursprungliga meddelande här.

Senast uppdaterad 11.07.2024