Nästa vecka kan du söka sommarjobb hos Sibbo kommun

Ansökningarna till kommunens sommarjobb ska lämnas in elektroniskt via Kommunrekry. Anställda vid Navigatorn i Sibbo hjälper till med ansökningsprocessen. Om du har frågor om sommarjobben eller hur man ansöker om dem, vänligen kontakta Navigatorn i Sibbo per telefon på numret 050 331 4265. Navigatorn fungerar som en Helpdesk under ansökningstiden och även under hela den tid då den unga är sommaranställd hos kommunen.

Sommarjobb kan ansökas som vanligt trots coronaepidemin, men kommunen följer med situationen och strävar efter att ordna sommarjobb enligt epidemiläget och de säkerhetsbegränsningar som situationen kräver.

Företag kan anställa unga med hjälp av sommarjobbssedlar

Sibbo kommun erbjuder företag och föreningar som är verksamma i kommunen en möjlighet att ansöka om sommarjobbssedlar som används för att anställa ungdomar. Med hjälp av sommarjobbssedeln kan man anställa en ung person mellan 15 och 19 år för två eller fyra veckor. Antalet sommarjobbssedlar är i år mycket fler än föregående år eftersom fullmäktige har beviljat ett tilläggsanslag för att anställa unga sommarjobbare.

Företag och föreningar kan ansöka om sommarjobbssedlar i kommunens webbtjänst Mina Tjänster (Mina tjänster -> Arbete) senast 28.2.2022. Sedlarna delas ut vecka 10 bland dem som anmält sitt intresse. Sommarjobbsedelns belopp är 150 euro för två veckors sommarjobb eller 250 euro för fyra veckors sommarjobb.

Den unga ska själv ansöka om en arbetsplats direkt bland de företagare som har beviljats sommarjobbssedlar. En förteckning över företag och föreningar som erbjuder sommarjobb publiceras på webbplatsen sibbo.fi på den här sidan efter att sedlarna har delats ut.

Länkar:

Sibbo kommun i Kommunrekry
Information om sommarjobb och sommarjobbssedlar på webbplatsen sibbo.fi

Mer information:

Sysselsättningschef Lassi Puonti, lassi.puonti@sibbo.fi, tfn 040 191 4425

 

Senast uppdaterad 25.01.2022