Närundervisning för gymnasieelever som förbereder sig inför studentskrivningarna, munskyddsrekommendation även för årskurs 6

Undervisning delvis på distans i gymnasierna

Undervisningen i gymnasierna i Sibbo ordnas från och med måndag delvis på distans, när undervisningen av elever som förbereder sig inför studentskrivningarna delvis övergår till närstudier. I övrigt fortsätter gymnasierna med distansundervisning.

– Studentskrivningarna är viktiga med tanke på gymnasielevernas fortsatta studier och deras framtid. Genom att ordna en del av undervisningen som närundervisning strävar vi efter att stödja och stärka elevernas förberedelser inför studentskrivningarna, berättar bildningsdirektör Jukka Pietinen.

Bänkskuddardag och gamlas dans ordnas inte under den rådande epidemisituationen utan de skjuts upp på framtiden.

Inga förändringar inom barnens hobbyverksamhet

Kommunen har också på nytt utvärderat begränsningarna och rekommendationerna för hobbyverksamhet för barn och unga. Kommunen anser dock att coronavirussituationen i Sibbo inte har lättat i den mån att man skulle kunna luckra upp rekommendationerna och begränsningarna för barn och unga.

– Vi uppmuntrar anordnare av olika hobbygrupper för barn och unga att hitta på olika sätt att skapa verksamhet utomhus. Fastän det skulle vara omöjligt att utöva just sin egen gren utomhus kan gruppen dock tillämpa andra träningsmoment, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Hobbyverksamhet i grupp för barn och unga under 20 år kan ordnas utomhus med beaktande av säkerhetsavstånden, men inte inomhus. Inom hobbyverksamheten måste man också följa Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om att deltagarna och barnens följeslagare måste kunna undvika närkontakt.

Även i skolorna ordnas gymnastikundervisningen fortfarande i huvudsak utomhus, men om väderleksförhållandena kräver kan gymnastikundervisningen ordnas inomhus med beaktande av säkerhetsavstånden och rekommendationerna om munskydd och handhygien. Kommunen beslutade också om att precisera besöken i ungdomslokalerna. Ungdomslokalerna Pleissi och Unkan som nu varit öppna endast för högstadieelever är i fortsättningen öppna även för lågstadieelever. Alla som vistas i ungdomslokalerna oberoende av ålder måste använda munskydd.

Munskyddsrekommendation även för elever i årskurs 6

Från och med i dag (15.1.2021) gäller munskyddsrekommendationen även elever i årskurs 6 i Sibbo. Ett tillräckligt antal munskydd har levererats till skolorna, och eleverna och vårdnadshavarna har fått direkta anvisningar tidigare under veckan. Det rekommenderas att eleverna använder munskydd i skolan såvida de inte har ett särskilt hälsoskäl som gör att de inte kan bära munskydd.

Rekommendationen grundar sig på  THL:s uppdaterade maskrekommendation. Hädanefter rekommenderas användning av munskydd för personer som fyllt 12 år. I epidemins accelerationsfas och fasen för samhällsspridning gäller munskyddsrekommendationen grundskolor från sjätte klassen samt läroanstalter på andra stadiet och högskolor. I grundskolan genomförs rekommendationen enligt årskurs oberoende av enskilda elevers ålder.

I Sibbo gäller munskyddsrekommendationen hela elevgruppen i sådana undervisningsgrupper som utöver elever i årskurs 6 även har elever från lägre årskurser.

Grundskoleeleverna får engångsmunskydd från skolan och de bekostas av kommunen. Eleverna får även använda egna munskydd om så önskas.

 

 

Senast uppdaterad 15.01.2021