Munskyddsrekommendationen skärps och distansarbete rekommenderas igen i Sibbo på grund av det försvagade coronavirusläget

Omfattande distansarbete rekommenderas

Det rekommenderas att arbetsgivarna återigen möjliggör distansarbete i alla sådana arbetsuppgifter där det även tillfälligt är möjligt att arbeta på distans. Om det inte är möjligt att arbeta på distans, rekommenderas att arbetsgivaren ger anvisningar om att använda ansiktsmask i alla arbetslokaler fastän det skulle vara möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Måltider och kaffepauser på arbetsplatserna ska ordnas turvis. Det finns också skäl att noggrant överväga huruvida det är nödvändigt att ordna närvaromöten.

Munskyddsrekommendationen gäller elever i årskurs sex och äldre

Personalen i läroanstalter och inom småbarnspedagogiken ska följa den starka anvisningen om användning av munskydd inomhus. Inom den grundläggande utbildningen rekommenderas starkt att eleverna i årskurserna 6–9 bär munskydd inomhus. Om det i samma undervisningsgrupp finns förutom elever i årskurs 6 även elever i lägre årskurser gäller munskyddsrekommendationen hela gruppen. I gymnasiet gäller munskyddsrekommendationen alla studerande. Såväl grundskolorna som gymnasierna förser eleverna med gratis munskydd som bekostas av Sibbo kommun. Det rekommenderas att vårdnadshavare inom småbarnspedagogiken bär munskydd i daghemmets lokaler, till exempel när de lämnar sitt barn i dagvård eller hämtar barnet hem.

Munskyddsrekommendationen och rekommendationen om distansarbete gäller fram till 16.1.2022 och de träder i kraft omedelbart. De nya rekommendationerna tillämpas vid produktionen av kommunens tjänster så snart som möjligt, dock så att rekommendationerna träder i kraft senast måndagen den 29 november 2021.

Munskydd även utomhus i folksamlingar

Det rekommenderas att alla som deltar i publikevenemang alltid bär munskydd när de vistas inomhus. Rekommendationen gäller även utomhus i folksamlingar, när det är trångt eller när det på något annat sätt är svårt att hålla ett säkert avstånd till andra. Det rekommenderas att till exempel alla över 12-åringar som deltar i julöppningen som ordnas inkommande lördag bär munskydd såväl utomhus som inomhus. Också i nätspelsevenemanget LAN-Party ska deltagarna bära munskydd och noggrant iaktta god handhygien.

Vid publikevenemang ska också Regionförvaltningsverkets tidigare begränsningar följas. Begränsningarna gäller för tillfället det högsta tillåtna personantalet i ståplatsläktare och allsångstillfällen. Läs mer om begränsningarna gällande offentliga tillställningar på webbplatsen sibbo.fi genom att klicka på den här länken.

Skydda dig mot viruset

-Epidemiläget i Nyland har försämrats avsevärt och belastningen i sjukhus ökar. I Sibbo har det också rapporterats över sjuttio nya fall av coronavirussjukdomen under de gångna två veckorna. Det här betyder att det i Sibbo är sannolikt att under vardagen träffa någon som bär coronaviruset. Vi kan alla förebygga spridningen av viruset genom att bära munskydd. Jag rekommenderar också mycket starkt att alla skyddar sig själva och sina nära och kära genom att ta vaccinet, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Vaccinet fås behändigt utan tidsbeställning till exempel vid julöppningen och nätspelsevenemanget LAN-Party som ordnas 27.11., dvs. under den kommande lördagen. Vaccinationspunkten står till tjänst i Enter kl. 10–14. Det är också möjligt att boka en vaccinationstid som passar en på webbadressen www.coronavaccinbokning.fi.

I Sibbo har 88,0 procent av invånarna över 12 år fått den första vaccinationsdosen, 81,7 procent har fått två doser och 5,6 procent har fått tre doser. Tredje vaccindoser ges som bäst till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar samt till de äldre och personer som hör till riskgrupperna som har fått sin andra vaccinationsdos för minst sex månader sedan. Över 50 procent av Sibboborna över 80 år har hunnit få tre vaccindoser.

Länkar:

Coronainfo på Sibbo kommuns webbplats
Begränsningar och rekommendationer som i nuläget gäller i Sibbo kommun
Webbtjänsten Coronavaccinbokning.fi

 

Senast uppdaterad 26.11.2021