Meddelande om ungdomsfullmäktigeval i Sibbo

Ungdomsfullmäktigeval i Sibbo 14.-17.12.2021 

Ungdomsfullmäktige stöder beslutsfattande som gäller ungdomar, främjar uppkomsten av nya ideér, framlägger motioner för kommunens olika utskott och sektioner och kan även om det så önskar genomföra olika slag av verksamhet. 

Ungdomsfullmäktige har närvaro- och yttranderätt vid social- och hälsovårdsutskottets, tekniska utskottets, bildningsutskottets, näringssektionens, markanvändningsektionens, svenska utbildningssektionens, finska utbildningssektionens och fritidssektionens sammanträden. Dessutom har en ungdomsfullmäktigerepresentant yttranderätt på kommunfullmäktiges sammanträden.  

Ungdomsfullmäktige sammanträder ca 1 gång per månad och dess mandatperiod är 3 år, 2022-2024 

Kandidatnominering  

Alla 13 – 20 -åriga ungdomar bosatta i Sibbo kan ställa upp som kandidater. 

Kandidatnomineringstiden är 26.10 – 23.11.2021Kandidatansökningsblanketten går att fylla i på Sibbo kommuns hemsidor – Mina tjänster och i Wilma programmet. Kandidatansökningsblanketten skickas även till alla röstberättigade till hemadressen per post.  

Kandidatansökningsblanketten bör fyllas i genom Sibbo kommuns Mina tjänster eller Ilmari-nätsidan senast 23.11.2021 eller ges i pappersform till din skolas ansvarslärare:

Enter Eeva Veiste
Sipoon lukio Kari Pasanen
Sipoonjoen koulu Kari Pasanen
Kungsvägens skola Anette Lagerqvist
Sibbo gymnasium Barbro Juselius-Rosse
Sipoonlahden koulu Mikko Torro

Du kan också returnera ansökningen till Sibbo kommuns ungdomsledare på Unkan och Pleissi eller skicka den per post till ungdomstjänsterna (Sibbo kommun/ Ungdomstjänsterna, PL 7, 04131 Sibbo).

Efter kandidatnomineringen fastställs kandidaterna och en kandatlista med kandidaternas nummer offentliggörs. 

Tiden för kampanj är 29.11 – 12.12.2021 

I kampanjen för vilka teman och symboler som helst användas, dock inte sådana som är förbjudna i staliga val, t.ex. rasistiska åsikter. 

Röstning 

Röstberättigade i valet är varje 13-20 -åring som är bosatt i Sibbo. 

Röstningsplatser och tider: 

Tisdagen 14.12 Nickby Hjärta kl. 9.00-14.00 och Söderkulla bibliotek kl. 16.00-18.00
Onsdagen 15.12 Sibbo gymnasium kl. 9.00-11.00
Onsdagen 15.12 Nickby ungdomsgård och ungdomsutrymmet Pleissi kl. 17.00-21.00
Torsdagen 16.12 Enter kl. 10.00-12.00
Torsdagen 16.12 Sibbo huvudbibliotek kl. 17.00-19.00
Fredagen 17.12 Sipoonlahden koulu kl. 9.00-14.00

Valresultaten offentliggörs måndagen 20.12.2021 

Åldersfördelningen bland ledamöterna i ungdomsfullmäktige är vid valtillfället 13-20 år. 

Kvoterna i ungdomsvalet 

Skolspecifika kvoter, beror på skolans andel röstberättigade elever. Minimikvoten är ändå 2 representanter per skola. 

Kvoten för övriga sibbobor som inte studerar i Sibbo, är alltid minst 4.

Tilläggsinformation:
Specialungdomsarbetarna,
Noora Huovinen & Milla-Emilia Mäkelä
puh. 0503418938 & 0403533371
noora.huovinen@sipoo.fi & milla-emili.makela@sipoo.fi

 

De nödvändiga personuppgifterna för kandidatnominering samt anmälan om och granskning av rösträtt inför ungdomsfullmäktigevalen har erhållits från Facta-kommunregistret.

Senast uppdaterad 06.07.2022