Tiedote Sipoon nuorisovaaleista

Nuorisovaltuustovaalit Sipoossa 14.-17.12.2021 

Nuorisovaltuusto tukee nuoria koskevaa päätöksentekoa, edesauttaa uusien ideoiden syntymistä, tekee aloitteita kunnan eri valiokunnille ja jaostoille ja voi halutessaan toteuttaa erilaista toimintaa. 

Nuorisovaltuustolla on osallistumis- ja puheoikeus sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, teknisessä valiokunnassa, sivistysvaliokunnassa, maankäyttöjaostossa, elinkeinojaostossa, suomenkielisessä koulutusjaostossa, ruotsinkielisessä koulutusjaostossa ja vapaa-ajanjaostossa. Lisäksi nuorisovaltuuston jäsenellä on puheoikeus myös kunnanvaltuuston kokouksissa. 

Nuorisovaltuusto kokoontuu noin 1 kerran kuukaudessa ja sen toimikausi on 3 vuotta, 2022–2024. 

Ehdokasasettelu 

Kaikki sipoolaiset 13–20-vuotiaat nuoret voivat asettua ehdokkaaksi. 

Ehdokasasetteluaika on 26.10 – 23.11.2021, ehdokashakemus löytyy Sipoon kunnan kotisivujen Oma-asioinnista ja Wilma-ohjelmista. Ehdokashakemuslomake toimitetaan myös postitse jokaisen äänioikeutetun kotiosoitteeseen.

Ehdokashakemus on tehtävä Sipoon kunnan Oma-asioinnissa tai Ilmari-sivustolla viimeistään 23.11.2021 tai annettava paperisena koulusi vastuuopettajalle:

Enter Eeva Veiste
Sipoon lukio Kari Pasanen
Sipoonjoen koulu Kari Pasanen
Kungsvägens skola Anette Lagerqvist
Sibbo gymnasium Barbro Juselius-Rosse
Sipoonlahden koulu Mikko Torro 

Voit myös palauttaa hakemuksen Sipoon kunnan nuoriso-ohjaajille Nuorkalle tai Pleissille. Voit myös lähettää hakemuksen postitse (Sipoon kunnan nuorisopalvelut, PL 7, 04131 Sipoo).
Ehdokasasettelun päätyttyä vahvistetaan ehdokkaat ja julkistetaan ehdokaslista vaalitunnusnumeroineen.

Kampanjavaihe on 29.11 – 12.12.2021 

Kampanjassa saa käyttää mitä tahansa teemoja ja tunnuksia, ei kuitenkaan sellaisia, jotka on kielletty valtiollisissa vaaleissa, kuten esim. rasistiset mielipiteet. 

Äänestäminen 

Äänioikeutettuja ovat Sipoossa asuvat 13–20-vuotiaat. 

Äänestyspaikat ja ajat: 

Tiistaina 14.12 Nikkilän Sydän klo. 9.00–14.00 & Söderkullan kirjasto klo 16.00–18.00
Keskiviikkona 15.12 Sibbo gymnasium klo. 9.00–11.00
Keskiviikkona 15.12 Nikkilän nuorisotalo ja nuorisotila Pleissi klo. 17.00–21.00
Torstaina 16.12 Enter klo. 10.00–12.00
Torstaina 16.12 Sipoon pääkirjasto klo. 17.00–19.00
Perjantaina 17.12 Sipoonlahden koulu klo. 9.00–14.0

Vaalitulokset julkistetaan maanantaina 20.12.2021 

Nuorisovaltuuston jäsenten ikä 

Nuorisovaltuuston jäsenten ikäjakauma on valintahetkellä 13–20 vuotta. 

Kiintiöt nuorisovaaleissa 

Koulukohtaiset kiintiöt, riippuvat koulun äänioikeudellisten oppilaiden lukumäärästä. Vähimmäiskiintiö on kuitenkin jokaisesta koulusta vähintään 2 jäsenpaikkaa.  

Muiden kuin Sipoossa opiskelevien sipoolaisten jäsenpaikkakiintiö on aina vähintään 4.

Lisätietoja:
Erityisnuorisotyöntekijät,
Noora Huovinen & Milla-Emilia Mäkelä
puh. 0503418938 & 0403533371
noora.huovinen@sipoo.fi & milla-emili.makela@sipoo.fi

 

Nuorisovaltuustovaalien osallistumiseen, äänestysoikeuden ilmoittamiseen ja äänestysoikeuden tarkistamiseen tarvittavat henkilötiedot on saatu Facta-kuntarekisteristä

Viimeksi muokattu 06.07.2022