Kommunens kundtjänst SibboInfo Nickby erbjuder möjlighet till stödda FPA-möten på distans

Ärenden med FPA kan skötas på distans i SibboInfo Nickby måndag–fredag kl. 9–15 (för tillfället på fredagar exceptionellt bara kl. 9–14). SibboInfo Nickby betjänar i anslutning till huvudbiblioteket på adressen Norra Skolvägen 2. Du behöver inte boka tid i förväg vare sig till SibboInfo eller FPA. Det finns dock en risk att man får vänta på sin tur om FPA:s tjänst redan är bokad.

Du kan sköta alla samma ärenden via FPA:s fjärrtjänst som på FPA:s vanliga betjäningsställen. FPA:s serviceexpert betjänar på distans via videoanslutningen. Tjänsten är öppen vardagar kl. 9–15. Ett tyst rum i anslutning till SibboInfo i Nickby har reserverats för personer som vill använda fjärrtjänsten. Vänligen ta med ditt identitetsbevis och den information och alla de dokument som du eventuellt behöver för att sköta ditt ärende.

-Syftet med stödda FPA-möten är att ge Sibboborna en möjlighet att sköta sina ärenden med FPA nu när det inte länge finns ett kontor i Nickby. Vi hoppas att den här tjänsten hjälper Sibbobor som upplever att det är svårt att självständigt ta kontakt med FPA på distans eller som inte är säkra på att de kan sköta sina ärenden helt själva. Även personer som inte har tillgång till en dator eller internetanslutning kan använda FPA:s distansservice i SibboInfo, berättar servicechef Susanne Fredriksson.

Kommunens kundrådgivare i SibboInfo ger handledning och råd i hur man använder distansservicen. Kundrådgivarna öppnar anslutningen till FPA och stänger den när mötet är över.

-När SibboInfo är stängt kan bibliotekets personal hjälpa dig att sköta dina ärenden, förutsatt att biblioteket är öppet.   För tillfället har biblioteket dock begränsade öppethållningstider på grund av coronaepidemin, vilket betyder att vi på fredagar kan hjälpa kunderna med FPA-distansservicen exceptionellt bara fram till klockan 14. Vi kan erbjuda tjänsten bara när antingen biblioteket eller SibboInfo är öppet, Fredriksson säger.

Information om eventuella avvikande öppethållningstider publiceras på kommunens webbplats och i kundservicen SibboInfo Nickby. FPA-ärenden kan skötas på distans och hjälp erbjuds enbart i SibboInfo Nickby. Servicen är tillsvidare inte tillgänglig i SibboInfo Söderkulla.

 

Senast uppdaterad 03.03.2021