Kom och ge din åsikt om servicenätutredningen om bildningstjänsterna i Sibbo kommun – diskussionsmöten för kommuninvånarna ordnas i Nickby onsdagen 20.9 och i Söderkulla torsdagen 21.9

Servicenätutredningen och -planen omfattar alla tjänster som lyder under bildningsutskottet, dvs. utbildningstjänster och tjänster för småbarnspedagogik samt kultur- och fritidstjänster. För närvarande innehåller utredningen en samling av bakgrundsuppgifter, befolkningsprognoser, antalet barn och elever, ekonomibedömningar, förslag till åtgärder och scenarier.

Inga beslut har fattats om ärenden, förslag eller scenarier som ingår i utredningen. De kommentarer och åsikter som kommuninvånarna ger vid hörandet sammanställs till beslutsfattarna efter mötena för fortsatt behandling. Beredningen av utredningen färdigställs, och servicenätutredningen behandlas av förtroendeorganen efter hörandet av kommuninvånarna. Utredningen blir offentlig vid förtroendeorganens behandling.

Hörande av kommuninvånarna vid diskussionsmöten

Onsdagen 20.9 kl. 17–19 i Festsalen, Gamla vattentornsbacken 1
Torsdagen 21.9 kl. 17–19 i Söderkulla biblioteks entré, Amiralsvägen 2

Båda möten inleds med en genomgång av utredningens innehåll, och efter detta får kommuninvånarna delta i workshoppar och berätta sina åsikter. Efter detta sammanfattas workshopsarbetet och deltagarna har möjligheten att precisera sina kommentarer.

Kom och bekanta dig med ämnet, diskutera med projektgruppen, berätta din åsikt och påverka servicenätutredningen om bildningstjänsterna. Varmt välkommen!

Länk:

Webbplats för servicenätutredningen och -planen på sibbo.fi

 

Senast uppdaterad 04.09.2023