Tule antamaan näkemyksesi Sipoon sivistyksen palveluverkkoselvitystä varten – Kuntalaisten kuulemistilaisuudet järjestetään ke 20.9. Nikkilässä ja to 21.9. Söderkullassa

Palveluverkkoselvityksessä ja -suunnitelmassa käydään läpi kaikki sivistysvaliokunnan alaiset koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Selvitykseen on tällä hetkellä koottuna taustatietoja, väestöennusteita, lapsi- ja oppilasmääriä, talousvertailuja, toimenpide-ehdotuksia ja skenaarioita.

Mitään päätöksiä selvitykseen tulevista asioista, ehdotuksista tai skenaarioista ei ole tehty. Kuntalaisten kuulemistilaisuuksissa antamat kommentit ja näkemykset kootaan tilaisuuksien jälkeen tiedoksi päättäjille selvityksen jatkokäsittelyä varten. Selvitys valmistellaan loppuun ja se etenee luottamuselinten käsiteltäväksi kuntalaisten kuulemisen jälkeen. Selvitys tulee julkiseksi luottamuselinkäsittelyn yhteydessä.

Kommentointi- ja kuulemistilaisuudet

Keskiviikko 20.9. kello 17–19 Juhlatalo, Vanha vesitorninmäki 1
Torstai 21.9. kello 17–19 Söderkullan kirjaston aula, Amiraalintie 2

Molemmissa tilaisuuksissa käydään selvityksen sisältöä ensin läpi, minkä jälkeen kuntalaiset voivat osallistua työpistetyöskentelyyn ja kertoa näkemyksiään. Tämän jälkeen työpistetyöskentely vedetään yhteen ja kommentteja voi vielä tarpeen mukaan tarkentaa.

Tule tutustumaan aiheeseen, keskustelemaan hankeryhmän kanssa sekä antamaan näkemyksesi ja vaikuttamaan sivistyksen palveluverkkoselvitykseen. Lämpimästi tervetuloa!

Linkki:

Palveluverkkoselvityksen ja -suunnitelman verkkosivu sipoo.fi:ssä

 

Viimeksi muokattu 04.09.2023