Kom med och utveckla invånarnas idéer i den deltagande budgeteringen på workshoppar till bildningscentret Miili 28.3. och 4.4.2023

På invånarworkshopparna bearbetar invånarna i samarbete med kommunens experter de idéer som lämnats in av invånarna. När invånarnas idéer har finslipats och fått sin slutliga form framskrider de till omröstning bland invånarna under maj månad.

Du behöver inte anmäla dig på förhand till invånarworkshopparna. Du kan komma för hela evenemanget eller bara för en del av det. Vi önskar att särskilt de som lämnat in idéer kommer till workshopen! På workshopparna bjuds på små tilltugg.

Entrén ligger i den mittersta delen av bildningscentret, mitt emot gårds- och parkeringsområdet.

Workshopparna ordnas och genomförs i samarbete med elever vid utbildningen för yrkeshögskoleexamen inom service- och affärsdesign på yrkeshögskolan Laurea.

Knappt 40 invånaridéer lämnades in

Inom projektet #MittSibbo 2023 begärdes synpunkter av invånarna i syfte att utveckla trivseln, välbefinnandet och den sociala gemenskapen i skärgården. Tiden för inlämning av idéer var 20.2.–10.3.2023. Invånarna var aktiva och lämnade sammanlagt in 36 mångsidiga utvecklingsförslag till kommunen.

– Invånarna önskade bland annat olika evenemang, fler bryggor och aktiviteter för människor i alla åldrar i skärgården. Bland invånarnas förslag framhölls särskilt utvecklingen av rekreationsområdena i skärgården och bättre förbindelser till skärgården, säger projektets chef Jere Loikkanen.

Läs mer om projektet under denna länk.

Senast uppdaterad 14.03.2023