Kom med i Gör Sibbo rent-vårstädningstalkot 6–12.5.2024

Anmäl dig nu till Gör Sibbo rent-talkot till miljöassistent Nina Väisänen (nina.vaisanen@sibbo.fi eller tfn 040 139 6504). Vi önskar att de som deltar i talkot anmäler sig under tiden 22.4–3.5.2024 så att vi kan komma överens om städningsområden och avhämtningsplatser för insamlade skräp före talkot börjar.

Kommunen samlar ihop skräpet vecka 20 och transporterar det till avfallsbehandling. Vi rekommenderar att de fyllda sopsäckarna samlas ihop på varje städningsområde till en förut bestämd plats om möjligt.

Kommunen erbjuder sopsäckar till talkodeltagarna som du kan hämta för talkot från SibboInfon från och med 18.4.2024:

  • SibboInfo Söderkulla, Amiralsvägen 2, öppen tis.–ons. kl. 8–16, stängt under lunchpaus kl. 12–12.30
  • SibboInfo Nickby, Norra Skolvägen 2, öppen mån.–tors. kl. 8–16, fre. 8–14

Vänligen beakta att Gör Sibbo rent-vårstädningstalkot riktar sig mot kommunens allmänna områden, såsom lekparker, parker, friluftsleder och längs gator. Under talkot städar vi Sibbobornas gemensamma närmiljö. Töm alltså inte hemmets avfall eller bråte från föreningens gårdsförråd på samma ställe som Gör Sibbo rent-talkots skräp samlas in.

Sibbo kommun är med i En miljon soppåsar-kampanjen

Sibbo kommun är också med i En miljon soppåsar-kampanjen som ordnas av Yle och pågår som bäst. Målet för kampanjen är att uppmuntra finländare att samla skräp från sin omgivning för att fylla till och med en miljon soppåsar. Kampanjen inleds den 15 april och pågår till den 5 juni.

När du registrerar dina soppåsar från vårstädningstalkot på En miljon soppåsar-kampanjens webbsida svenska.yle.fi/miljonsoppasar kan du välja Sibbo från kommunlistan. Du kan också delta i städandet av din närmiljö genom att samla skräp i kampanjens tecken direkt i kommunens allmänna sopkärl.

Du kan läsa mer om kampanjen på sibbo.fi via denna länk.

Kom med och utmana även dina vänner och grannar i att städa er närmiljö!

 

Senast uppdaterad 22.04.2024