Kartenkäten om beredningsskedet för detaljplanen för Tallmobågen har publicerats

Planeringsområdet omfattar cirka 62 hektar och ligger i Tallmo bycentrum i ett område som gränsar till Mårtensbyvägen och Talma Golf. I övrigt omges området huvudsakligen av ett lantligt, odlat åkerlandskap. Målet med detaljplaneringen är att bygga ett mångsidigt och byliknande bostadsområde för cirka 1 200–1 500 invånare i närheten av det framtida Tallmo centrum och tågstationen för persontrafik.

Vi gör en sammanfattning av resultaten och den publiceras senare på planprojektets webbplats. Önskemålen och responsen som ges i enkäten beaktas i mån av möjlighet i planeringen av området.

Länk till enkäten: https://new.maptionnaire.com/q/34ur7slo9z73

Du kan läsa mera om detaljplanen via denna länk.

Senast uppdaterad 16.02.2022