Talmankaaren asemakaavan valmisteluvaiheen karttakysely on julkaistu

Noin 62 hehtaarin laajuinen suunnittelualue sijaitsee Talman kyläkeskuksessa, Martinkyläntien ja Talma Golfin väliin rajoittuvalla alueella. Muilta osin aluetta ympäröi pääasiassa maaseutumainen, viljelty peltomaisema. Asemakaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa noin 1200-1500 asukkaan monimuotoisen ja kylämäisen asuinalueen toteutuminen tulevan Talman keskuksen ja henkilöliikenteen juna-aseman läheisyyteen.

Kyselyn tuloksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan myöhemmin kaavahankkeen verkkosivulla. Kyselyn kautta tulleet palautteet ja toiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan alueen suunnittelussa.

Linkki karttakyselyyn: https://new.maptionnaire.com/q/34ur7slo9z73

Voit tutustua tarkemmin asemakaavaan tämän linkin takaa.

Viimeksi muokattu 16.02.2022