Influensavaccinationer ges inte längre gratis till alla närstående till personer som hör till riskgrupperna

Gratis influensavaccination ges nu till alla som bor i samma lägenhet eller flera gånger i veckan är i närkontakt med en person som hör till riskgrupperna och är speciellt mottaglig för allvarlig influensa. Det rekommenderas att andra närstående till personer i ovan nämnda riskgrupper tar vaccinet på egen bekostnad. Med andra ord rekommenderas det fortfarande att alla som har nära kontakter med en person som är speciellt utsatt för allvarlig influensa låter sig vaccineras. Efter ändringen får dock bara en del av dessa närstående vaccinationen gratis.

-Under tidigare år har vi gett en avgiftsfri vaccination till alla grundfriska personer som har bett om att få den på grund av sin närståendesituation. Från och med nu följer vi den skärpta nationella anvisningen. I praktiken betyder detta att vi ber grundfriska personer som kontaktar hälsovårdstjänsterna i Sibbo för att få en gratis influensavaccination att svara på närmare frågor om sin närståendes hälsosituation och kontaktens karaktär, berättar Pernilla Eriksén, servicechef för Förebyggande och rehabiliterande hälsovårdstjänster för vuxna.

Kommunen förlitar sig dock på vad personen själv berättar. Den som ska vaccineras behöver inte med t.ex. läkarintyg bevisa att hen är närstående till någon som är speciellt utsatt för allvarlig influensa. Hälsovårdaren, sjukskötaren eller läkaren utvärderar och beslutar om personen som ska vaccineras enligt förordningen räknas som närkontakt till en person som är speciellt utsatt för allvarlig influensa.

Speciellt mottagliga för allvarlig influensa är:

  • personer med kraftig immunbrist
  • allvarligt sjuka personer
  • personer som inte kan vaccineras med influensavaccin men är mottagliga för allvarlig influensa
  • 65 år fyllda och äldre som har grundsjukdomar eller svag hälsa
  • barn under 6 månader
  • gravida kvinnor.

Närmare definitioner av ovan nämnda grupper finns på THL:s webbplats bakom den här länken.

Vaccination på egen bekostnad rekommenderas för många

Personer som vill bekosta vaccinationen själva kan t.ex. köpa influensavaccinet med recept på apoteket (priset är oftast ca 15 euro) eller av privata tjänsteleverantörer. Om man köper vaccinet själv i ett apotek injiceras vaccinet gratis, men man måste boka en tid på Nickby social- och hälsostation för det. Även många arbetsgivare erbjuder influensavaccination för sina anställda.

Det rekommenderas också att alla de som är närstående till en person som är mottaglig för allvarlig influensa också vaccineras mot influensa.

Mottagliga för allvarlig influensa är:

  • de som på grund av sjukdom eller vård hör till riskgruppen
  • de som fyllt 65 år
  • barn under 7 år.

Länkar:

Kungörelse om vaccinering mot säsongsinfluensa i Sibbo
Tidsbeställning till hälsovårdstjänsterna i Sibbo på webben
THL: Influensavaccination av närstående till personer med risk för allvarlig influensa

 

Senast uppdaterad 02.11.2021