Vaccinering mot säsongsinfluensa

 

Hösten 2021 utförs influensavaccinationer enligt följande:

1. Alla barn som fyllt 6 månader och är under 7 år

Under samma besök kan även barnets närmaste familjemedlemmar vaccineras. Alla bör ha en egen vaccinationstid.

Influensavaccinet ges

  • Vecka 45, 8.-13.11.2021 vid rådgivningarna i Nickby och Söderkulla.

Första gången ett barn vaccineras mot influensa får det två injektioner med cirka en månads intervall. Under de följande åren räcker det med en injektion.

  • Vecka 50, 13.-17.12.2021, vid rådgivningarna i Nickby och Söderkulla.

Den andra vaccinationsomgången. Också för dem som inte vaccinerades vecka 45

För barnens influensavaccin vaccinet ges i samband med de normala besöken beställ tid via Internet på adressen Internet ajanvaraus (sipoo.fi) Observera att varje familjemedlem bör ha en egen bokad vaccinationstid. Ifall ni behöver flera vaccinationstider, vänligen boka via er egen hälsovårdare beställ tid per telefon hos hälsovårdarnautan tidsbokning på rådgivningens walk in-mottagningar


2.Gravida kvinnor vaccineras från slutet av oktober i samband med de normala besöken på mödrarådgivningarna i Nickby och Söderkulla.

De närmaste familjemedlemmarna kan också vaccineras under samma besök.


Kostnadsfri vaccinering med tidsbeställning

  • på social- och hälsovårdsstationen i Nickby samt vid Söderkulla apoteks hälsovårdspunkt Söderpointti vecka 45-48, 8.11. – 5.12.2021

 För följande riskgrupper:

3. Alla 65 år fyllda personer

 Då även friska och aktiva 65 år fyllda personer vaccineras uppnås maximal nytta av vaccinationerna.


 4. Personer som hör till följande medicinska riskgrupper (7–64-åringar) 

  •  kronisk hjärt- eller lungsjukdom
  •  kronisk ämnesomsättningssjukdom, såsom diabetes eller nedsatt binjurebarksfunktion
  •  kronisk leversjukdom eller leverinsufficiens
  • en sjukdom som orsakar nedsatt immunförsvar, t.ex. leukemi, lymfom, HIV-infektion eller sviter av splenektomi
  • en behandling som försämrar immunförsvaret, t.ex. i anslutning till en organtransplantation, cancerterapi eller en autoimmunsjukdom
  • en kronisk neurologisk eller neuromuskulär sjukdom
  • andra sjukdomar som eventuellt ökar risken för allvarlig influensa

5. Närstående till personer med risk att insjukna i allvarlig influensa

Hos allvarligt sjuka personer är vaccinets effekt på sin höjd måttlig, och därför har de stor nytta av det indirekta skyddet som vaccinationen ger de närstående. Se mera information på Institutet för hälsa och välfärds sidor Influensavaccination av personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling – Infektionssjukdomar och vaccinationer – THL


6. Män som rycker in i beväringstjänst och kvinnor som rycker in i frivillig militärtjänst.


7. Personer som jobbar i nära patient- eller klientkontakt inom social- och hälsovården är berättigade till gratis vaccinering mot säsongsinfluensa. Rekommendationen gäller också personer som deltar i städning och kostservice i patientutrymmen. Vaccinationer rekommenderas också för apotekspersonal.

Tid för vaccinering kan beställas i första hand via Internet på adressen Internet ajanvaraus (sipoo.fi) eller per telefon 09 2353 6001 vardagar kl. 9–15.

Vaccineringstiderna gäller även personer som själva köpt vaccinet på apoteket.

Vänligen undvik andra hälsovårdsärenden i samband med vaccinationsbesöket.


Elever och studerande som hör till riskgrupp vaccineras mot influensa enligt tidsbeställning. Mera info om detta inom kort på Wilma.

Social- och hälsovårdsavdelningen

14.10.2021

Senast uppdaterad 15.10.2021