Idrottslokaler inomhus stängs för vuxna på grund av coronarestriktioner

Lokaler för inomhusidrott stängs för över 18-åringar

Hobbyverksamhet riktad till över 18-åringar (personer födda 2003 och äldre) ordnas inte i kommunens lokaler för inomhusidrott under tiden 28.12.2021–10.1.2022. Vuxna som vill motionera kan under ovan nämnd tidsperiod använda kommunens idrottsplatser utomhus, mer information bakom denna länk.

Ledd hobbyverksamhet riktad till barn och unga (personer födda 2004 och yngre) får fortsätta även inomhus. De avgiftsfria turerna som ordnas i Allaktivitetshallen samt ishallstiderna för allmänheten i Sibbo ishall ställs in vid årsskiftet.

Verksamheten senareläggs i motionsgrupperna riktade till vuxna så som vattengymnastik och seniorgrupper. Terminen inleds tidigast 17.1.2022. Även evenemanget Motionslandet som enligt ursprungliga planer skulle ha gått av stapeln den 16 januari ställs in. Idrottstjänster meddelar senare om eventuella ersättningar som betalas till över 18-åringar som har ett månadskort till Allaktivitetshallens motionssal. Allaktivitetshallens info hålls öppen. Även vuxna får besöka infopunkten för att köpa säsongskort till motionssalen om de till exempel vill använda sina kultur- och motionssedlar innan de går ut.

Vuxna professionella idrottare får fortfarande träna inomhus i kommunens idrottslokaler. Idrottare ombes kontakta kommunens Idrottstjänster om de vill använda lokalerna för professionellt idrottsutövande. Vänligen ta kontakt genom att skicka e-post direkt till adressen liikuntapalvelut@sipoo.fi.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat ett beslut om att följande lokaler stängs 28.12.2021–10.1.2022 för all annan verksamhet än ledd verksamhet riktad till barn och unga födda 2004 och yngre:

  • lokaler för inomhusidrott
  • allmänna bastur, badanläggningar, simhallar
  • danslokaler samt lokaler som används för körsång, amatörteater eller annan dylik grupphobbyverksamhet
  • nöjesfält och temaparker, tivolin samt djurparkernas inomhuslokaler
  • lekparker och lekplatser inomhus
  • allmänna lokaler i köpcentrum

Sibbo instituts vårtermin inleds när rekommendationen av distansundervisning har upphört, munskyddsrekommendationen utvidgas till elever i årskurs 3–5

Vårterminen inleds efter årsskiftet som närundervisning inom den grundläggande utbildningen och i läroanstalterna på andra stadiet. Rekommendationen om att använda munskydd utvidgas i Sibbo till elever i årskurs 3–5 från och med vårterminens början, dvs. 10.1.2022. För tillfället gäller rekommendationen elever i årskurs 6 och äldre.

Undervisningen inom det fria bildningsarbetet ska enligt regeringens riktlinjer ordnas på distans fram till 16.1.2022. Sibbo instituts vårtermin börjar dock till största delen först den 17 januari 2022, alltså när den ovan nämnda rekommendationen redan har upphört. Institutet kontaktar direkt studerandena på de kurser som skulle ha börjat tidigare och meddelar dem om kursens nya tidtabell. Sysselsättnings- och invandrarutbildningar kan dock i undantagsfall ordnas som närundervisning.

Begränsningarna gällande sammankomster skärps

Offentliga tillställningar och allmänna möten förbjuds helt och hållet i inomhuslokaler under tiden 28.12.2021–17.1.2022. Förbjudet kan inte kringgås med coronapasset. Stadsrådet bereder som bäst en temporär begränsning av användningen av coronapass under tre veckor med början den 28 december 2021. Begränsningarna ska gälla evenemang och lokaler i områden med samhällsspridning där smittorisken är måttlig eller hög. Coronapass kan fortfarande användas vid evenemang med låg smittorisk.

Alla offentliga tillställningar och allmänna möten i Sibbo kommuns inomhuslokaler ställs in fram till 17.1.2022.

Smittspårningen överbelastad och rusning till coronatest

Antalet coronavirussmittor har ökat, vilket har lett till att smittspårningen har överbelastats och det finns rusning till coronatest också i Sibbo. För tillfället kan man erbjuda lediga tider till coronatestning först nästa vecka.

Vi rekommenderar att alla som har blivit exponerade samt personer som hör till riskgrupperna eller vars vaccinationsskydd inte är fullständigt söker sig fortfarande till coronatest. Om ditt vaccinationsskydd är fullständigt och du uppvisar lindriga symtom som tyder på coronavirussjukdomen rekommenderar vi att du gör ett hemtest. Om hemtestets resultat är positivt ska du isolera dig från andra människor och stanna hemma.

Vänligen se också till att meddela de personer som du har varit i kontakt med under symtomtiden samt två dygn innan du började uppvisa symtom och informera dem om en eventuell exponering. Du kan återvända till normal vardag när du har varit symtomfri för två dygn och det har fortlöpt minst 10 dygn från den dag dina symtom började.

Läs närmare uppdaterade anvisningar om coronatestning på kommunens webbplats bakom denna länk (på finska).

Fyrverkeriet på nyårsaftonen kan ordnas i Sibbo

Nyårsfirandet i Sibbo med fyrverkerier riktade till hela familjen kan dock ordnas coronasäkert utomhus. Årsskiftet firas i Sibbo med fyrverkerier på nyårsaftonen 31.12.2021 klockan 18. Alla får delta med sina nära och kära och med beaktande av säkerhetsavstånden. Raketerna avfyras från Ådalsvägen i Nickby.

Kom ihåg att hålla tillräckligt avstånd till andra. Välj gärna en plats där din grupp kan beundra fyrverkerierna i sin egen ro. Stanna hemma om du är sjuk. Munskydd rekommenderas utomhus i folksamlingar eller situationer där det är trångt eller på något annat sätt svårt att hålla ett säkert avstånd till andra.

För fyrverkeriföreställningens design svarar Johan Holländer, och företaget JoHo Pyro tar hand om det praktiska. Ett stort tack till följande företag och föreningar som möjliggör fyrverkeriet: Arla Oy, Lival Oy, Sibbo företagare rf., Sibbo kommun samt IF Sibbo-Vargarna rf.

Fira säkert med dina närmaste

Det rekommenderas att man ska undvika privata tillställningar och begränsa sammankomster till den närmaste kretsen. Därför är det bra att planera sammankomsterna från jul till nyår på förhand, så att de är så säkra som möjligt för alla deltagare. Äldre personer eller andra närstående som tillhör en riskgrupp kan ha önskemål om hur julen ska firas, och det är bra att beakta. Stanna hemma om du uppvisar symtom.

-Vi önskar alla Sibbobor en säker, fridfull och glad jul och nyårstid, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Länkar:

THL: Bedömning av risken för coronavirus vid evenemang och sammankomster
Stadsrådet: Regeringen drog upp riktlinjer för nya coronarestriktioner
Regionförvaltningsverkets pressmeddelande 23.12.2021 (enbart på finska): Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt uusista koronarajoituksista alueelle – Uudellamaalla kielletään yleisötilaisuudet sisätiloissa ja tiloja määrätään suljettavaksi

Senast uppdaterad 23.12.2021